Blogg

Sida 2

Husets eget paraply

24 aug 2020

Taket är det som oftast tar mest stryk på ett hus. Därför är det väldigt viktigt att man har ett helt och tätt tak. Men vilket tak ska man välja på sitt hus och finns det några tips att ta till sig?

Ett tak har till uppgift att hålla innetemperaturen på de önskade graderna. Men det ska även stoppa så att inget kommer in i huset. Såsom regn, snö, blåst eller brännande sol. Man vill inte heller få in objudna gäster den vägen. Varken inbrottstjuvar eller någon typ av djur ska lätt kunna ta sig in via taket. Av alla dessa anledningar är det mycket viktigt att taket är helt tätt och dessutom så pass stabilt att man kan gå uppe på det. Det är ett måste ifall man ska rensa skorstenen men även för att kunna sköta om sitt tak. Den stabila konstruktionen och det ordentligt fastsatta ytskiktet borgar även för att taket ska hålla för snömängd och stormstyrkor. En del av takbeklädnaden som far av i hård blåst kan skapa stora skador i sin framfart. Så det vill man inte vara med om.

Platt eller vikt

Det vanligaste taket heter sadeltak och är som om man viker ett papper på mitten. Många en och en halvplanshus använder detta tak för att kunna få ut ytterligare utrymme på ovan-våningen. Men genom att välja formen på taket kan man förändra sitt hus väldigt mycket. Precis samma huskropp kan få helt olika skepnader beroende på om man väljer ett pulpettak, ett rakt tak, ett mansardtak eller någon annan taktyp. Ovanpå det kan man även välja en mängd olika takbeklädnader och färger. Precis enligt egen stil och smak.

Viktiga tips för husägaren

Fast att man kan välja vilken taktyp och vilket ytskikt som man vill ha så finns det de som är mer eller mindre lämpliga. Om man bor på en plats där det brukar bli mycket snö så kan det vara säkrare att ha ett tak med mer lutning. Detta så att snön har lättare för att falla av och även är lättare att avlägsna för husägaren. Vilket ytskikt man väljer beror även det på var huset ligger. Det man ska ta hänsyn till är som ovan snömängden. Men även mängden nederbörd i stort. Salthalten i luften, hur öppet huset ligger med tanke på vindbyarna samt storleken på huset med mera. Med god planering kan man förebygga problem och bespara sig framtida bekymmer. Läs mer om takläggare på denna sida: https://www.takläggaresollentuna.nu

Att säkra innemiljö och utseende

3 aug 2020

Ett hus med ett bristfälligt tak kan aldrig någonsin fungera lika bra som det är tänkt. Taket reglerar ventilation, värme och påverkar husets utseende avsevärt - mer än man tänker dagligen.

När du som husägare börjar tycka att ditt tak är en styggelse och riktigt trist att se på har det redan fungerat dåligt länge. Redan innan man ser på takets utseende att det är dags har taket gjort att din ventilation fungerar dåligt. Du kan inte värma upp huset effektivt utan det går åt mer energi och definitivt mer pengar än du vill. Ett dåligt tak påverkar personer med nedsatt immunförsvar negativt. När ventilationen fungerar dåligt och korrekta filter saknas får personer med astma och allergi mer besvär. Dina grannar ogillar också ditt mossbelupna tak. Det är tråkigt rent estetiskt och behöver fixas till. Det finns bara ett problem - tak är inget för hemmafixaren.

De ekonomiska fördelarna med ett takbyte

För dig som bor i en tätort krävs det byggnadslov om du vill byta från en typ av takbeläggning till något helt annat, exempelvis från tegel till plåt. Det kan vara bra att veta detta innan man börjar planeringen. En annan sak att tänka på för den som vill ändra till annan beläggning är vikten. Om man önskar byta till ett takmaterial som väger mer än det man redan har så behöver man också kontrollera att resten av huset klarar den extra tyngden. Vill du däremot enbart ha nya fina tegelpannor är kusten klar och det är bara att börja planera projektet. När du vill göra ett takbyte är det också trevligt att veta att du får göra ROT-avdrag. Det innebär att du endast betalar 70% av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. Ytterligare en ekonomisk fördel är att ett bra tak sänker din energiförbrukning med upp till 30%. Detta är en betydande besparing man som fastighetsägare kan göra.

Hur fungerar ett takbyte?

Ett takbyte börjar lämpligen med att firman du valt för uppdraget gör ett hembesök. De kommer att kontrollera takets nuvarande skick och även se på takbjälkar och annat. Därefter kan de göra sig en bild av vad som måste åtgärdas och lämna en offert. När du accepterat offerten kan arbetet påbörjas. En erfaren och kompetent firma behöver inte många dagar på sig för att lägga om ett tak på en ordinär villa. Men det tar såklart längre tid på en större fastighet. Vinsten i utseende och ekonomi är däremot densamma.

När du ska säkra din fastighet med asbestsanering i Stockholm

13 jul 2020

När asbest introducerades tyckte man att det var ett fantastiskt material. Idag är det förbjudet att använda p.g.a dess hälsorisker. Hur kan du bäst få till en asbestsanering i Stockholm?

Vad är asbest? Asbest är en benämning på en grupp mineraler. Dessa användes flitigt tidigare, på grund av sina goda egenskaper inom bland annat bullerdämpning, isolering och brandskydd. Asbest kan finnas på oerhört många ställen i en fastighet. Som nämnts användes det som brandskydd och värmeisolering, men även delar som rör, armering, ja till och med fix och fog till kakel och färg och plast kan innehålla asbest. Faktum är att så länge asbest är inkapslat eller sitter fast är det helt ofarligt. Först när det bearbetas lossnar fibrer som länge finns kvar i luften och kan orsaka ett flertal sjukdomar. När det är dags att renovera eller riva måste man alltså ta hjälp för asbestsanering i Stockholm.

Hur kan jag veta om det finns asbest i min fastighet?

För att få riktiga besked om hur det ser ut med asbestförekomst behöver man ta hjälp av sakkunniga och auktoriserade sanerare. De kan med hjälp av provtagning berätta var det finns asbest och hur man bäst avlägsnar det. Asbest är speciellt vanligt i frånluftskanaler, i eternitplattor, i fogar och i äldre plattor och andra golvmaterial. Om din fastighet är byggd eller ombyggd under 40-70-talen kan du tyvärr förmoda att åtminstone delar av den är preparerade med asbest. Eftersom asbest är cancerframkallande då det rivs vid renovering är det en högst reell fara för de yrkespersoner som arbetar med detta. VVS-installatörer och elektriker, städpersonal och fastighetsskötare är exempel på människor som kan vara i riskzonen för att utsättas för asbestdamm. Förr eller senare behöver alla fastigheter renoveras och därför behöver man kontrollera och åtgärda. Asbestsanering är nödvändigt.

Hur går en asbestsanering till?

När du anlitar en seriös och kunnig firma inleder man med att kontrollera förekomsten av asbest. Åtgärderna bestäms av om man vill ta bort all asbest i fastigheten generellt, eller i speciella skikt eller ventilation, och så vidare. Arbetet utförs med skyddskläder och andningsmasker och ingen annan kan eller får vistas i huset medan sanering pågår. När saneringen är klar dammsugs alla ytor med dammsugare med specialfilter. Sedan våttorkas ytorna. Avfallet tas om hand enligt de speciella regler som finns. En fastighet som genomgått asbestsanering är en ren och hälsosam fastighet även för framtidens hantverkare.

Många undertak monteras i Stockholm

10 jul 2020

Undertaket monteras strax under innertaket och ger ett förbättrat klimat inomhus och ökad trivsel. Dessutom döljer det installationer. Det är vanligt i butiker, på kontor och sjukhus.

Ett undertak kan ge hela lokalen karaktär. När man väljer undertak måste man se till vilka behov som finns i lokalen. Ett undertak ingår inte i stommen, bara kompletterar den. Alla undertak följer europeisk standard, och det gör det lätt för montörer, konsulter och inköpare att välja rätt när de bedömer olika sorters innertak.

Undertak i gallerior och varuhus

I Stockholm med alla gallerior och offentliga lokaler monteras det många undertak varje år. Ett undertak hjälper till att absorbera ljud från sorl, skrammel och maskiner. Det dämpar det lågfrekventa bullret runt om oss som annars skulle upplevas som både störande och irriterande. I konferenslokaler, restauranger och terminaler behöver man ljudabsorberande material i sitt innertak. Det är också en estetisk sak att undertaket döljer alla sladdar och övriga tekniska installationer som sitter i taket. Undertaket är ofta mycket snyggt, med färgade plattor, ljus eller annat som ger lokalen ett elegant intryck. Svensk Byggtjänst har givit ut AMA Hus 14, en Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten. Dessutom ska alla produkter som ingår i ett innertak, dvs. bland annat gipsplattor, träpaneler, metallkassetter, bärverk och monteringstillbehör vara klassade enligt EN 13964, som är en europeisk standard. Där anges bland annat värden när det gäller brandsäkerhet, beständighet mot korrosion (metalldelarna), egenskaper för värmeisolering och förmåga till ljudabsorption. Alla byggprodukter ska vara CE-märkta och ha prestandadeklaration.

Lätt att jämföra undertak

Genom att det finns så tydliga specifikationer för vilka krav som ställs på ett undertak, kan man lätt bedöma olika tak och väga in vilka egenskaper och värden man prioriterar för sin egen lokal. I en matsal vill man säkert dämpa allt skrammel för att det ska vara en trevlig plats att äta på. Värmeisolering är också en viktig fråga, beroende på hur byggnaden i övrigt är beskaffad och vad den används till. Det är inte heller vem som helst man anlitar till att montera ett undertak. Montören ska ha rätt yrkesutbildning, ha arbetat många timmar som lärling, och slutligen ha fått ett yrkesbevis. Funderar du på att installera ett undertak i Stockholm, bör du vända dig till rutinerade experter, så att du får arbetet gjort på ett säkert sätt, effektivt och med precision. Du hittar säkert en undertaksfirma nära dig, och du kan med förtroende anlita dem för arbetet.

Skydd över huvudet med tak som är tätt

26 jun 2020

Regnar det in? Har du ett tak som behöver lagas? Sitter stuprännor snett och vattnet hotar ta över? Vill du har en vacker spiskåpa över din spis? Vem utför egentligen sådana här arbeten?

Vill du har någon som kan hjälpa dig med ovanstående är det dags att anlita en plåtslagare. De har all kunskap och är utbildade att ta hand om svåra arbeten med plåt. Plåt är en metall som framställs genom att materialet pressas samman och trycks ut i flera olika tjocklekar och bredder. Sättet att framställa och omforma ett material benämns och kallas för valsning. Plåt kan sedan lagerhållas och säljas i detaljhandeln. Där kan du sedan välja den tjocklek du önskar. Mycket kan du som är hemmafixare göra själv. Men när det kommer till plåtslageri gör du ett bra val när du anlitar proffs. Inte därför att du inte kan utan mer för att det i de flesta fall handlar om att stå pall vid en försäkringsskada.

Försäkringsbolagens reaktioner vid vattenskada

Låt oss anta att du gör ett eget jobb på ditt tak eller ordnar med dina hängrännor och stuprör. Det är mycket fix som ska till och även om du googlar på hur man gör kan det vara lite knivigt. Ponera sedan att det blir ett oväntat regnigt år med både starka vindar och storm i sitt följe. Det ansätter byggnaden på ett sätt du aldrig tidigare varit med om och inom kort har det börjat regna in. Vid kontakt med försäkringsbolaget kan det visa sig att skadan inte skulle uppstått om du lejt bort jobbet. De godkänner alltså inte att du gjort jobbet själv och vill därför inte betala ut ersättning. Det är ingen trevlig historia, men när det gäller försäkringsbolag får man vara lite om sig och kring sig innan olyckan faktiskt inträffat.

Plåtslagare med känsla för finlir och helhet

En person som till vardags arbetar med att klä byggnaders tak och fasader med plåt kallas för plåtslagare. De delas in i de tre kategorierna byggnadsplåtslagare, grovplåtslagare och ventilationsplåtslagare. En byggnadsplåtslagare arbetar som namnet antyder med olika slag av plåtarbeten och påbyggnader. De bearbetar plåten i en verkstad och är sedan ute på fältet och monterar hängrännor eller klär in husets tak och fasader med plåt. En grovplåtslagare har som specialité att resa stålkonstruktioner, arbeta i smidesverkstaden samt montera detaljer av grovplåt och balk. De klarar även av att utföra svetsning och nitning.

Ett plåttak har en enkel charm

23 jun 2020

Bland det snyggaste som finns på ett hus är ett välskött plåttak. I sin enkelhet är det elegant, lätt och helt enkelt tidlöst vackert. Det finns många fördelar med att lägga ett plåttak.

Överallt finns det plåttak, och de gör inget väsen av sig, pockar inte på uppmärksamhet. Precis som en dyr, diskret kostym av högsta kvalitet, som bara finns där utan att pråla eller sticka ut, ligger plåttaket där. Plåttak i Stockholm eller plåttak på landet, alla har de sin charm och är till sin fördel i många år om de sköts om på rätt sätt. Det finns flotta hotell och villor som märks genom välskötta gräsytor, snygga stenpartier och ett diskret plåttak som ger en smakfull helhet.

Plåttaket är lätt

Om man tänker praktiskt, så måste man först och främst kontrollera att den underliggande takkonstruktionen håller för takmaterialets tyngd. Snygga, glänsande takpannor och plattor i all ära, men de väger en hel del. Här får man väga prålighet mot praktisk funktion. Plåttaket däremot passar på vilket hus som helst, och man behöver bara kolla så att takläkt och papp är i bra skick innan man lägger det nya taket. Ett plåttak är lätt, väger alltså inte så mycket, och det kräver inte mycket underhåll. Det behöver i princip bara målas för att hålla stilen länge.

Glöm inte att skaffa nya och funktionsdugliga anordningar för taksäkerhet också, när du ändå byter tak. Det måste vara enkelt och tryggt att kunna komma upp och ner. Det ska vara lätt för hantverkare och husägare att kunna arbeta på taket, exempelvis för att rensa hängrännor, kontrollera skorstenen eller montera solceller.

Plåttaket måste skötas rätt

Det lilla underhåll som krävs, är att det målas regelbundet. Det innebär i praktiken att man håller koll på att det inte bildas rost, som gör taket otätt. Plåten får inte vara trasig eller defekt, för då riskerar man att regnvatten läcker in. Det är också enkelt att förnya sig med ett plåttak, jämfört med att byta tegelpannor på ett helt hus. Ett plåttak är mycket lättare att förändra utseendet på. Man kan när som helst byta färg på taket utan att det kostar så mycket. Målas skulle det ju i vilket fall som helst, så det blir ingen extra utgift för att man vill ha en annan kulör. Målar man om huset till en ny och modern nyans, kan man enkelt förnya taket på samma gång.

Skydda dig från regn och rusk

10 jun 2020

Med ett tätt och bra tak skyddar du dig från regn, snö, vind och kyla. Se till att ditt nya tak håller tätt och inte riskerar att rasa in genom att anlita professionella takläggare för jobbet.

Det fanns ett spel på diskett till det förgångna operativsystemet Windows 95 kallat ”Dropper”, som gick ut på att man styrde en stackars man att samla in de droppar som föll från hans tak med en hink. För alla nostalgiker var spelet en påminnelse om den bekvämlighet vi kanske ibland tar för givet, nämligen att taket ska hålla tätt och inte läcka igenom vatten, vind eller smuts. Men också om den stress, ångest och besvärlighet som följer av att drabbas av ett läckande tak. För att inte tala om den potentiella katastrofen att ett tak rasar ihop av att snön pressar tungt mot taket eller att det blåser sönder när vindarna är starka.

Förebygg takskador med takläggare

En del av naturens krafter är så starka, oförutsägbara och övermäktiga att inte ens människans bästa verk står emot dem. Men vi kan ändå förebygga i största mån som är möjligt och skydda oss mot mycket. Det är sällan värt att snåla på taket och försöka komma undan med amatörmässiga hemmabyggen som man själv bedömer säkrar upp en takomläggning, ny eller gammal, eller reparationer av taken, oavsett hur händig man än må vara.

Ta alltid det säkra före det osäkra och anlita en professionell takläggarfirma med garanti på sitt arbete. På så vis vet du att arbetet utförs av experter och att du kan känna dig helt trygg med ett säkert tak. Och skulle någonting mot förmodan inträffa så vet du vem du kan utkräva ansvar från.

Undvik försäkringsstrul

Det är alltid en bra idé att en professionell takläggarfirma åläggs ansvaret när du lägger ett nytt tak eller lagar skador på ditt nuvarande. Inte bara med anledning av ovanstående orsaker, som utfallet av ett professionellt utfört arbete. Det kan om man har otur också bli svårt att få ut ersättning från sitt försäkringsbolag om skador uppstår på taket och det inte är godkänt av en ordentlig takläggare.

Taket är så fundamentalt viktigt för att tillgodose våra grundläggande behov om en trygg bostad och det finns ingen ”quick-fix”. Med tak över huvudet blir alla andra problem mycket lättare att ta sig an. Så börja där det betyder som mest – med ett säkert och stabilt tak!

Så sparar du pengar genom att välja rätt tak

3 jun 2020

Innemiljön i ditt hem är aldrig bättre än det tak du valt. Utemiljön ser aldrig snyggare ut än det tak du valt. När du måste byta tak är det av många anledningar viktigt att du väljer rätt.

Det första man lägger märke till när det gäller fastigheter är oftast taket. Tillsammans med fasaden och fönstren är det taket som är det första intryck någon får av ett hus. Därav följer också att ett trasigt och slitet och illa underhållet tak drar ner intrycket rejält. Om det bara handlade om utseendet kunde man acceptera det, men ett dåligt tak ger också ett dåligt inomhusklimat i din fastighet. I en byggnad där människor vistas dagligen är det viktigt för hälsan och ekonomin att taket gör jobbet - håller inne värmen utan att hindra ventilationen. Är byggnaden ditt hem blir det ännu mer viktigt att innemiljön fungerar.

Vilket tak passar mitt hus?

Du har inte köpt din bostad utan tak och därmed har du ett bra utgångsläge och en fingervisning om vad som kan passa. Att byta material på ett tak är något som absolut kan göras men inte utan eftertanke och kunskaper. Om du idag har exempelvis plåttak är det inte givet att du kan byta till takpannor utan vidare. Kolla med en takfirma så att de kan göra en bedömning av hur underarbetet ser ut. Det kan också vara så att kommunen har synpunkter på byte av material - men om du anlitar en lokal byggfirma bör de veta vad som gäller och kan ge dig råd även där. Annars får du kontakta byggnadsnämnden. Förutom den estetiska vinsten vid takbyte är det främst kostnader för uppvärmning som är intressanta när du gör ett takbyte. Orsaken till det stavas isolering.

Isolering och tidens tand

När man lägger ett tak börjar man alltid med att lägga isolering. Som naturligt är slits denna och förlorar i förmåga medan åren går. Många tak är också lagda för ganska många år sedan och kanske inte alltid med dagens kunskaper och teknik. Då har vi en situation där enormt mycket värme helt enkelt försvinner ut genom taket. Det är då en ren vinst att byta tak och få nyisolerat, och du kommer att märka det på din energiräkning. Om du sedan också ser över dina fönster, kommer du troligen att kunna ta emot och betala din värmefaktura med ett leende i fortsättningen.

Takläggare i Södermanland

23 maj 2020

Kvalitétssäkra taken med takläggare från Södermanland. Här kan man hitta bästa takläggaren i Södermanland med erfarenhet och kvalitét. Anlita med fördel en pålitlig takfirma idag.

Vill man hitta takläggare i Södermanland är det bra att vara på alerten. Det finns gott om takläggare, men frågan är om det finns några riktigt bra takläggare i Södermanland. Tittar man efter är det många som annonserar och erbjuder sina tjänster. Men vem ska man lita på. Man kan gå efter referenser eller hur många år företaget befunnit sig på marknade. Har de spetskunskap eller sysslar de med entreprenad och helhetslösningar. Det är upp till var och en att själv utforska och leta rätt på det företag som kan anförtros uppgiften att lägga tak när man behöver det. Att lägga tak är ett precisionsarbete och ställer höga krav på den som utför det.

Tak över huvudet

Alla vill vi väl ha tak över huvudet även om det är många som kanske inte har det. När tiden är inne för att lägga om ett tak kan man kanske göra det själv om det bara gäller några plattor som ska läggas dit. Men att lägga om ett tak kan också vara förenat med en del risker. Det är många personer som trillar ner från tak varje år. De trillar ner från stegar eller glider över kanten i samband med inspektion eller mitt i arbetet. Bästa försäkringen är väl att ha säkerhetslina på och aldrig gå upp utan att ha koll på vad man gör. Väder och vind kan spela roll och vid kraftiga vindar kan det vara bättre att vänta till en annan dag. I byggbranschen har man koll på allt vad det gäller säkerhet och har flera års erfarenhet.

En takläggarens arbetsuppgifter

Den som utbildar sig till takläggare får en bred kunskap om olika områden som har med takläggning att göra. Det gör inte bara utbildningen, utan även själva jobbet, intressant och omväxlande. Man erhåller kunskap om brandventilation, gasolbrännare, takfönster, papp, plåt, trä, isolering och takbrunnar. Man får arbeta med saker som montering, isolering och renovering. Allt arbete är förlagt utomhus så det gäller att gilla alla sorters väder. Från stekhett till snö och is. Dagar med kraftig vind, regn eller småduggande. En annan viktig sak att tänka på är, att det är en fördel att gilla höjder. Ja här gäller det att ha kalla nerver och gilla läget när avståndet ner till marken är högt samtidigt som precision krävs i arbetet. Vi rekommenderar denna sajt: https://www.takläggaresödermanland.se

Tips för dig som går i renoveringstankar

22 maj 2020

Behöver ditt hus ses om och få lite extra omsorg? Behöver ni tilläggsisolera eller byta hatten helt och hållet? Norrländska tak behöver vara extra starka då de är mer utsatta än i söder.

Det största och hetaste tipset för dig som funderar på att renovera eller byta tak på ditt hus är att anlita en seriös entreprenör som kan ta på sig en totalentreprenad. En erfaren och skicklig takläggare kan lätt se om ditt tak duger för att renoveras eller om det helt enkelt måste byggas ut. De lägger rejäla tätskikt som håller huset torrt och varmt under alla delar av året. För dig som bor i Norra delarna av Sverige bör du vara medveten om att ditt tak lever ett tuffare liv än taken söderöver - detta framförallt på grund av snön som tynger ner dem på vintern samt att de belastas av is och smältvatten på våren. Vatten vill ju gärna sippra in så fort det går.

Olika typer av tak

Vilken typ av tak du har eller vill ha på ditt hus är dels en smaksak och dels en kvalitetsfråga. Anlitar du en takläggare med bredd som hanterar alla sorter så har du en bra början. Du kan då rådfråga och välja både utifrån estetik och kvalitet men även utifrån vad som passar i omgivningen och vilket underhåll du önskar utföra. Plåt, tegel och papp är de vanligaste taken i Sverige, även betong förekommer som en billigare variant av tegeltak. Du kan även få plåttak som efterliknar tegelpannor på ditt hus. I samråd med din takläggare väljer du alltså vilket typ av tak som passar och du vill ha. Det kan vara extra viktigt om det visar sig att din takkonstruktion gör att vissa material lämpar sig bättre eller sämre. Underarbetet är otroligt viktigt och ska utföras enligt gällande konstruktionsstandarder.

Totalentreprenad för din skull

När du väljer att anlita en takläggare som erbjuder totalentreprenad kan du vara säker på att du bara har en arbetsledare att kommunicera med och att hen tar helhetsansvaret. Då vet du att snickare, takläggare, plåtslagare och andra byggarbetare jobbar utifrån samma direktiv och mot samma mål. Har entreprenören dessutom samtliga kompetenser i den egna firman är möjligheten som största att du för en sömlös entreprenad utan uppehåll i arbetet. Ytterligare en fördel du har när takläggaren leder hela projektet är att du bara har en stor offert att ta ställning till och hålla koll på när arbetet fortskrider.

Olika typer av hustak

22 maj 2020

Funderar ni på att lägga om taket? Då kanske ni även ska passa på att byta till ett helt annat material. Alla material passar inte alla hus, men en kunnig takläggare kan ge goda råd om detta.

Att lägga om och byta ett tak kostar en del men förhoppningsvis behöver man bara lägga om taket en gång under sin livstid. Men ett takbyte är inte bara en kostnad utan sparar även energi och ökar husets värde. Ett läckande tak leder till kostsamma fuktskador, så att se om sitt tak är en god investering på många sätt. Hur länge ett tak håller beror på underhåll och skötsel, väderförhållanden och även på typ av material. Ett tegeltak kan hålla i hundra år, likaså ett i betong. Ett förzinkat plåttak eller ett modernt papptak håller mellan tjugo till trettio år medan en gummiduk håller cirka femton år.

Det blir allt vanligare med gröna tak

Det vanligaste taket i vårt land är ett tegeltak, men pannor av betong blir allt vanligare. Kanske kommer det av miljöskäl att avstanna, eftersom det vid tillverkningen av betong släpps ut en hel del kolmonoxid. Andra relativt vanliga takmaterial är olika typer av plåttak gjorda av stål, zink, aluminium, koppar och bly. Även det moderna papptaket har fått ett uppsving, då det idag håller betydligt längre än sin föregångare. Shingel är ett material som liknar papp men är i stället format som plattor. Materialet onduline är en asfaltimpregnerad papp. Det finns även hus med trätak. Gröna tak som torv, halm och sedum blir också vanligare. Det gamla skiffertaket läggs också ibland men är mer förekommande på kyrkor, slott och herrgårdar.

Takets lutning och konstruktion är avgörande

En professionell takläggare vet vilket takmaterial som är möjligt att lägga på fastigheten. Vissa takmaterial lämpar sig bara för vissa taklutningar och de olika materialen skiljer sig dessutom mycket i vikt. Man måste vara säker på att byggnaden klarar att bära upp ett tungt tak. De olika taktyperna kräver också olika mycket underhåll. Ett papptak behöver till exempel ses över oftare än ett plåttak. Också priset skiljer en hel del mellan de olika materialen. Betongpannor är betydligt billigare än tegel men kanske inte lika vackra? Betong kan man även färga in i olika nyanser och kan väga betydligt mindre än tegel. Men tyngd gör även att taket ligger stadigare på plats, något man måste ha i åtanke då man bor på mera blåsiga platser.

Vad kan en takläggare i Djursholm hjälpa till med?

17 maj 2020

Hur ser arbetsdagen ut för en takläggare i Djursholm? Vad är viktigt att tänka på som husägare och vilka takbeläggningar kan man välja bland om man ska anlita en takläggare för sitt tak?

Taket är den viktigaste delen av huset eftersom det är den delen som är mest utsatt för väder och vind och om det finns en brist där så kan det påverka hela byggnaden och innebära stora renoveringar och kostnader. Det är därför viktigt att använda sig av en duktig takläggare när ett nytt tak ska läggas eller när renovering eller översyn ska ske. En skada på ett tak kan vara osynlig för det otränade ögat och dessutom är det nog få som har för vana att via stegen klättra upp på sitt tak för att göra en översyn. Om man får takarbeten ordentligt gjorda med en gång och med bra material, så kan man i första hand göra en okulär besiktning om det har varit mycket blåsigt och med jämna mellanrum be en takläggare göra en kontroll så att allting är helt och korrekt.

En takläggares arbetsdag.

En takläggare arbetar i en onaturlig ställning på en plats som är riskabel på grund av fallrisken, så det är viktigt att arbeta klokt och säkert med till exempel sele. Allt material brukar därför lyftas upp med en kran och vid alla takbeläggningar är det viktigt att takläggaren är noggrann så att inga möjligheter finns att regnvatten ska leta sig in i huset. Takläggare brukar vara minst två och ofta samarbetar de med plåtslagare för att täta alla ytor runt skorstenar och vid hängrännor, stuprör och vindskivor.

Att lägga ett tak.

En takläggare i Djursholm ska kunna lägga alla takbeläggningar som finns och på alla olika slags tak som finns. Som takbeläggningar finns det takpapp, eller tjärpapp om man vill ha en enklare och modernare stil. Det finns också plåttak i olika mönster, där en del ser ut som takpannor. Och takpannor finns i såväl tegel som i betong. Alla dessa takbeläggningar finns i en bred palett av färger. För en mysig, gammaldags touch kan man lägga halmtak och under senare år har takläggare också fått lära sig att lägga levande tak, det vill säga tak med levande växter som olika fetbladsväxter som brukar kallas sedum-tak. Det är friska och tåliga tak som inte behöver mer översyn än andra takbeläggningar.

Att renovera taket höjer värdet på ditt hus

12 maj 2020

Att renovera taket höjer alltid värdet på ens egendom men innebär oftast även en större investering. För att lyckas bör du först och främst välja rätt material och skicklig takläggare.

En takrenovering i Stockholm kan kännas rätt så besvärlig att hantera om man inte planerar den rätt. Förutom en noggrann planering krävs det även att man som ägare är beredd på att investera en större summa pengar. Taket är en av husets viktigaste delar men är också dyrast att renovera och underhålla. För att få rätt på renoveringen bör du hålla dig till det ursprungliga materialet som används. I vissa fall kan det krävas ett materialbyte men detta brukar en takläggare bedöma. I vissa fall behövs det även bygglov för att lägga om taket, detta gäller speciellt om material eller takfärg ska bytas. Ett väl utfört takunderhåll brukar resultera i att taket får ett längre liv. Helst ska det kontrolleras minst en gång om året. Vissa kontroller kan utföras av ägaren själv medan andra kräver kvalificerad hjälp. Ett tegel-, och betongtak som underhålls rätt håller i 100 år medan plåttaket håller i 20–30 år. De moderna papptaken har en liknande livslängd på ungefär 25–30 år.

En bra takläggare är ett måste

En renovering kräver förutom en investering, en takläggare som förutom kunskap och skicklighet kan på ett ärligt och kompetent sätt planera uppdraget och utföra det på bästa möjliga sätt. En duktig yrkesman behövs först och främst för att bedöma vilket material som ska användas under renoveringsarbetet men även hur allt ska gå till på smidigaste sätt. Välj helst en takläggare med bevisad yrkeserfarenhet och acceptera inte några offerter via nätet. Seriösa professionaliteter sätter ihop ett prisförslag först efter utfört hembesök.

Vad kostar en takrenovering?

Likt de flesta andra renoveringsprojekt påverkas priset på takets uppfräschning av materialåtgången och utvalt material. Per kvadratmeter gäller följande priser: • Papptak 50–100 kronor • Betongpannor 100–140 kronor • Plåttak 70–150 kronor Själva arbetet som takläggaren kommer att lägga på renoveringen är avdragsgillt, (det så kallade ROT-avdraget). Observera att gränsen ligger på 50 000 kronor per person och år. Ett par som bor i samma hus kan få upp till 100 000 kronor per år vilket är väldigt praktiskt. Papptak ses idag som det billigaste alternativet jämfört med till exempelvis tegel som är betydligt dyrare. Innan renoveringen påbörjas bör du veta vad den totala kostnaden kommer att ligga på.

Hitta rätt takläggare i Uppsala

4 apr 2020

Det finns gott om duktiga takläggare i Uppsala. Sök gärna på nätet efter referenser och kom gärna ihåg att olika tak kräver olika typer av arbeten.

Om ett tak behöver repareras eller läggas om behöver fastighetsägaren hitta en bra takläggare. Oavsett om det gäller takläggare i Uppsala, Eskilstuna eller Gävle handlar det om en och samma princip – att välja en kunnig och erfaren hantverkare som gör ett bra jobb. En takläggning brukar innebära en stor investering. Det sägs att ett tak kan hålla i hundra år om det görs på rätt sätt, därför är det viktigt vilket företag man anlitar. Investeringen måste hålla i längden. Arbetet ska vara rätt utfört, annars riskerar ägaren att få stora problem framöver. Taket är ett av byggnadens viktigaste delar och kan vara orsak till flera skador om det läcker eller är dåligt isolerat. Därför är valet av rätt takläggare en viktig punkt när man ska börja ett sådant här projekt.

Olika tak kräver olika takläggning

Olika tak kräver olika typer av arbeten och har varierande svårighetsgrad. Störst roll spelar takets lutning men även det ursprungliga materialet som använts vid dess uppbyggnad. Idag är det vanligt med takpannor då de är både effektiva och i vissa fall ligger i en lägre prisklass jämfört med andra material. Takpannor anses vara enkla att arbeta med. De flesta snickare besitter den rätta kunskapen för det.

Samma gäller dock inte för exempelvis plåttak. Där svetsas de olika delarna fast i varandra, något som kräver särskild kompetens som inte alla yrkesmän har. Har ett hus ett plåttak gäller det därför att välja en takläggare med tidigare erfarenhet inom just det området.

Vad krävs för ett välgjort tak?

Vad krävs för att ett tak ska hålla i hundra år? Först och främst en bra takläggare, både med erfarenhet och kompetens inom området. Sedan krävs det likt de flesta andra hantverksjobb stor noggrannhet och vilja att göra ett bra jobb med långsiktigt resultat. Bra kommunikation ligger till grund för varje lyckat projekt. Detsamma gäller även takläggning. Varje kund ska känna sig trygg vid beställning av takläggning samtidigt som denne får sina önskemål uppfyllda och behov tillgodosedda.

För att pricka in rätt företag med alla ovan nämnda kvalitéer gäller det att undersöka marknaden, titta på referenslistor och sist men inte minst jämföra olika offert. Priset är givetvis inte allt, men det spelar ganska så stor roll.

Vad gör en takläggare i Eskilstuna?

27 mar 2020

När taket behöver renoveras kan det vara dags att kontakta en takläggare i Eskilstuna, till exempel, om man nu bor i trakterna. Det kan också vara bra att hitta någon som gör mer än lägger tak.

Frågan kan tolkas på minst två sätt. Det ena är varför en takläggare är i Eskilstuna och inte i exempelvis Uppsala eller Stockholm. Det andra är vad takläggaren faktiskt gör. Det kan förvisso vara beroende av vilken takläggare det är – vissa lägger bara tak och inget annat – men en del takläggare utför även andra arbetsuppgifter. En del kan till exempel tänka sig att måla om taket. Andra kan tänka sig att göra saker som inte rör taket, exempelvis byta fönster på huset. Det kan underlätta enormt mycket om en person gör flera olika saker, så att man slipper anlita tio personer för tio olika delar av huset. Det kan, om inte annat, spara en del pengar.

Vad kan man få hjälp med?

Ett hus har många smådelar, såväl på utsidan som på insidan. Det är mycket som behöver bytas ut, förr eller senare, och då är det viktigt att man väljer rätt storlek, passform, funktion och så vidare. Hängrännor och stuprör är goda exempel på sådant som kan behöva bytas ut och som behöver bytas ut på rätt sätt. Oavsett om det handlar om ett helt nytt hus med nya smådelar eller om det rör sig om byten, så kan en takläggare hjälpa till med detta. Annat man få hjälp med är ofta sådant som rör utsidan av huset. Därav kan det även handla om exempelvis balkonger och trappor.

Viktigt med planering

Självfallet är det viktigt att man planerar arbetet, oavsett om det kommer att utföras av en själv eller någon annan. Man måste veta i förväg vad saker och ting kommer att kosta – annars kan det i värsta fall sluta med ett halvfärdigt arbete och en tom sparbössa. Att få en offert på det planerade arbetet är således viktigt för att se om planen är realistisk. Tidsplanen är förstås också viktig, så man vet på ett ungefär när allt kommer att vara klart. Att anlita någon för att utföra arbetet kan vara både praktiskt och tidseffektivt, då en professionell takläggare har tillgång till alla material och maskiner. En lång erfarenhet hos takläggaren ger också en känsla av trygghet. Man kan känna att personen vet vad den gör och att man själv inte behöver göra något. Läs mer på denna sajt: https://www.takläggareeskilstuna.nu

← Äldre inlägg