Blogg

Sida 2

Olika typer av hustak

22 maj 2020

Funderar ni på att lägga om taket? Då kanske ni även ska passa på att byta till ett helt annat material. Alla material passar inte alla hus, men en kunnig takläggare kan ge goda råd om detta.

Att lägga om och byta ett tak kostar en del men förhoppningsvis behöver man bara lägga om taket en gång under sin livstid. Men ett takbyte är inte bara en kostnad utan sparar även energi och ökar husets värde. Ett läckande tak leder till kostsamma fuktskador, så att se om sitt tak är en god investering på många sätt. Hur länge ett tak håller beror på underhåll och skötsel, väderförhållanden och även på typ av material. Ett tegeltak kan hålla i hundra år, likaså ett i betong. Ett förzinkat plåttak eller ett modernt papptak håller mellan tjugo till trettio år medan en gummiduk håller cirka femton år.

Det blir allt vanligare med gröna tak

Det vanligaste taket i vårt land är ett tegeltak, men pannor av betong blir allt vanligare. Kanske kommer det av miljöskäl att avstanna, eftersom det vid tillverkningen av betong släpps ut en hel del kolmonoxid. Andra relativt vanliga takmaterial är olika typer av plåttak gjorda av stål, zink, aluminium, koppar och bly. Även det moderna papptaket har fått ett uppsving, då det idag håller betydligt längre än sin föregångare. Shingel är ett material som liknar papp men är i stället format som plattor. Materialet onduline är en asfaltimpregnerad papp. Det finns även hus med trätak. Gröna tak som torv, halm och sedum blir också vanligare. Det gamla skiffertaket läggs också ibland men är mer förekommande på kyrkor, slott och herrgårdar.

Takets lutning och konstruktion är avgörande

En professionell takläggare vet vilket takmaterial som är möjligt att lägga på fastigheten. Vissa takmaterial lämpar sig bara för vissa taklutningar och de olika materialen skiljer sig dessutom mycket i vikt. Man måste vara säker på att byggnaden klarar att bära upp ett tungt tak. De olika taktyperna kräver också olika mycket underhåll. Ett papptak behöver till exempel ses över oftare än ett plåttak. Också priset skiljer en hel del mellan de olika materialen. Betongpannor är betydligt billigare än tegel men kanske inte lika vackra? Betong kan man även färga in i olika nyanser och kan väga betydligt mindre än tegel. Men tyngd gör även att taket ligger stadigare på plats, något man måste ha i åtanke då man bor på mera blåsiga platser.

Vad kan en takläggare i Djursholm hjälpa till med?

17 maj 2020

Hur ser arbetsdagen ut för en takläggare i Djursholm? Vad är viktigt att tänka på som husägare och vilka takbeläggningar kan man välja bland om man ska anlita en takläggare för sitt tak?

Taket är den viktigaste delen av huset eftersom det är den delen som är mest utsatt för väder och vind och om det finns en brist där så kan det påverka hela byggnaden och innebära stora renoveringar och kostnader. Det är därför viktigt att använda sig av en duktig takläggare när ett nytt tak ska läggas eller när renovering eller översyn ska ske. En skada på ett tak kan vara osynlig för det otränade ögat och dessutom är det nog få som har för vana att via stegen klättra upp på sitt tak för att göra en översyn. Om man får takarbeten ordentligt gjorda med en gång och med bra material, så kan man i första hand göra en okulär besiktning om det har varit mycket blåsigt och med jämna mellanrum be en takläggare göra en kontroll så att allting är helt och korrekt.

En takläggares arbetsdag.

En takläggare arbetar i en onaturlig ställning på en plats som är riskabel på grund av fallrisken, så det är viktigt att arbeta klokt och säkert med till exempel sele. Allt material brukar därför lyftas upp med en kran och vid alla takbeläggningar är det viktigt att takläggaren är noggrann så att inga möjligheter finns att regnvatten ska leta sig in i huset. Takläggare brukar vara minst två och ofta samarbetar de med plåtslagare för att täta alla ytor runt skorstenar och vid hängrännor, stuprör och vindskivor.

Att lägga ett tak.

En takläggare i Djursholm ska kunna lägga alla takbeläggningar som finns och på alla olika slags tak som finns. Som takbeläggningar finns det takpapp, eller tjärpapp om man vill ha en enklare och modernare stil. Det finns också plåttak i olika mönster, där en del ser ut som takpannor. Och takpannor finns i såväl tegel som i betong. Alla dessa takbeläggningar finns i en bred palett av färger. För en mysig, gammaldags touch kan man lägga halmtak och under senare år har takläggare också fått lära sig att lägga levande tak, det vill säga tak med levande växter som olika fetbladsväxter som brukar kallas sedum-tak. Det är friska och tåliga tak som inte behöver mer översyn än andra takbeläggningar.

Att renovera taket höjer värdet på ditt hus

12 maj 2020

Att renovera taket höjer alltid värdet på ens egendom men innebär oftast även en större investering. För att lyckas bör du först och främst välja rätt material och skicklig takläggare.

En takrenovering i Stockholm kan kännas rätt så besvärlig att hantera om man inte planerar den rätt. Förutom en noggrann planering krävs det även att man som ägare är beredd på att investera en större summa pengar. Taket är en av husets viktigaste delar men är också dyrast att renovera och underhålla. För att få rätt på renoveringen bör du hålla dig till det ursprungliga materialet som används. I vissa fall kan det krävas ett materialbyte men detta brukar en takläggare bedöma. I vissa fall behövs det även bygglov för att lägga om taket, detta gäller speciellt om material eller takfärg ska bytas. Ett väl utfört takunderhåll brukar resultera i att taket får ett längre liv. Helst ska det kontrolleras minst en gång om året. Vissa kontroller kan utföras av ägaren själv medan andra kräver kvalificerad hjälp. Ett tegel-, och betongtak som underhålls rätt håller i 100 år medan plåttaket håller i 20–30 år. De moderna papptaken har en liknande livslängd på ungefär 25–30 år.

En bra takläggare är ett måste

En renovering kräver förutom en investering, en takläggare som förutom kunskap och skicklighet kan på ett ärligt och kompetent sätt planera uppdraget och utföra det på bästa möjliga sätt. En duktig yrkesman behövs först och främst för att bedöma vilket material som ska användas under renoveringsarbetet men även hur allt ska gå till på smidigaste sätt. Välj helst en takläggare med bevisad yrkeserfarenhet och acceptera inte några offerter via nätet. Seriösa professionaliteter sätter ihop ett prisförslag först efter utfört hembesök.

Vad kostar en takrenovering?

Likt de flesta andra renoveringsprojekt påverkas priset på takets uppfräschning av materialåtgången och utvalt material. Per kvadratmeter gäller följande priser: • Papptak 50–100 kronor • Betongpannor 100–140 kronor • Plåttak 70–150 kronor Själva arbetet som takläggaren kommer att lägga på renoveringen är avdragsgillt, (det så kallade ROT-avdraget). Observera att gränsen ligger på 50 000 kronor per person och år. Ett par som bor i samma hus kan få upp till 100 000 kronor per år vilket är väldigt praktiskt. Papptak ses idag som det billigaste alternativet jämfört med till exempelvis tegel som är betydligt dyrare. Innan renoveringen påbörjas bör du veta vad den totala kostnaden kommer att ligga på.

Hitta rätt takläggare i Uppsala

4 apr 2020

Det finns gott om duktiga takläggare i Uppsala. Sök gärna på nätet efter referenser och kom gärna ihåg att olika tak kräver olika typer av arbeten.

Om ett tak behöver repareras eller läggas om behöver fastighetsägaren hitta en bra takläggare. Oavsett om det gäller takläggare i Uppsala, Eskilstuna eller Gävle handlar det om en och samma princip – att välja en kunnig och erfaren hantverkare som gör ett bra jobb. En takläggning brukar innebära en stor investering. Det sägs att ett tak kan hålla i hundra år om det görs på rätt sätt, därför är det viktigt vilket företag man anlitar. Investeringen måste hålla i längden. Arbetet ska vara rätt utfört, annars riskerar ägaren att få stora problem framöver. Taket är ett av byggnadens viktigaste delar och kan vara orsak till flera skador om det läcker eller är dåligt isolerat. Därför är valet av rätt takläggare en viktig punkt när man ska börja ett sådant här projekt.

Olika tak kräver olika takläggning

Olika tak kräver olika typer av arbeten och har varierande svårighetsgrad. Störst roll spelar takets lutning men även det ursprungliga materialet som använts vid dess uppbyggnad. Idag är det vanligt med takpannor då de är både effektiva och i vissa fall ligger i en lägre prisklass jämfört med andra material. Takpannor anses vara enkla att arbeta med. De flesta snickare besitter den rätta kunskapen för det.

Samma gäller dock inte för exempelvis plåttak. Där svetsas de olika delarna fast i varandra, något som kräver särskild kompetens som inte alla yrkesmän har. Har ett hus ett plåttak gäller det därför att välja en takläggare med tidigare erfarenhet inom just det området.

Vad krävs för ett välgjort tak?

Vad krävs för att ett tak ska hålla i hundra år? Först och främst en bra takläggare, både med erfarenhet och kompetens inom området. Sedan krävs det likt de flesta andra hantverksjobb stor noggrannhet och vilja att göra ett bra jobb med långsiktigt resultat. Bra kommunikation ligger till grund för varje lyckat projekt. Detsamma gäller även takläggning. Varje kund ska känna sig trygg vid beställning av takläggning samtidigt som denne får sina önskemål uppfyllda och behov tillgodosedda.

För att pricka in rätt företag med alla ovan nämnda kvalitéer gäller det att undersöka marknaden, titta på referenslistor och sist men inte minst jämföra olika offert. Priset är givetvis inte allt, men det spelar ganska så stor roll.

Vad gör en takläggare i Eskilstuna?

27 mar 2020

När taket behöver renoveras kan det vara dags att kontakta en takläggare i Eskilstuna, till exempel, om man nu bor i trakterna. Det kan också vara bra att hitta någon som gör mer än lägger tak.

Frågan kan tolkas på minst två sätt. Det ena är varför en takläggare är i Eskilstuna och inte i exempelvis Uppsala eller Stockholm. Det andra är vad takläggaren faktiskt gör. Det kan förvisso vara beroende av vilken takläggare det är – vissa lägger bara tak och inget annat – men en del takläggare utför även andra arbetsuppgifter. En del kan till exempel tänka sig att måla om taket. Andra kan tänka sig att göra saker som inte rör taket, exempelvis byta fönster på huset. Det kan underlätta enormt mycket om en person gör flera olika saker, så att man slipper anlita tio personer för tio olika delar av huset. Det kan, om inte annat, spara en del pengar.

Vad kan man få hjälp med?

Ett hus har många smådelar, såväl på utsidan som på insidan. Det är mycket som behöver bytas ut, förr eller senare, och då är det viktigt att man väljer rätt storlek, passform, funktion och så vidare. Hängrännor och stuprör är goda exempel på sådant som kan behöva bytas ut och som behöver bytas ut på rätt sätt. Oavsett om det handlar om ett helt nytt hus med nya smådelar eller om det rör sig om byten, så kan en takläggare hjälpa till med detta. Annat man få hjälp med är ofta sådant som rör utsidan av huset. Därav kan det även handla om exempelvis balkonger och trappor.

Viktigt med planering

Självfallet är det viktigt att man planerar arbetet, oavsett om det kommer att utföras av en själv eller någon annan. Man måste veta i förväg vad saker och ting kommer att kosta – annars kan det i värsta fall sluta med ett halvfärdigt arbete och en tom sparbössa. Att få en offert på det planerade arbetet är således viktigt för att se om planen är realistisk. Tidsplanen är förstås också viktig, så man vet på ett ungefär när allt kommer att vara klart. Att anlita någon för att utföra arbetet kan vara både praktiskt och tidseffektivt, då en professionell takläggare har tillgång till alla material och maskiner. En lång erfarenhet hos takläggaren ger också en känsla av trygghet. Man kan känna att personen vet vad den gör och att man själv inte behöver göra något. Läs mer på denna sajt: https://www.takläggareeskilstuna.nu

Så här väljer du rätt takläggare

24 mar 2020

Som alltid slår erfarenhet, kunskap och service högt. Var extra noga med att göra bra val med tanke på ekonomi och hållbarhet om det handlar om ditt hus. Referenser och offerter är ett måste.

Vet du själv vilket typ av tak du bör ha och vill ha på ditt hus eller behöver du en expert som hjälper dig med valet? Om du vänder dig till en mångsidig takläggare så har de kunskap om alla typer av tak och erfarenheter kring vad som passar bäst på olika hus, i olika miljöer, klimat osv. Be om ett kostnadsfritt första möte och bedömning med offert - jämför sedan ett par-tre leverantörer innan du fattar ditt beslut. Det är alltid en fördel att välja en leverantör som följer dig hela vägen fram till slutbesiktning, i alla steg. Det utgör en kvalitetssäkring och en trygghet för dig som kund.

Olika typer av material

Så, vilken typ av tak har ni idag och vilken typ av tak funderar ni på? Vet du inte själv så rådfråga som sagt din takläggare. Om du valt en leverantör med mångsidig kompetens så har de kunskap för alla takmodeller och takmaterial, såsom tegel, plåt, papp och betong. En bra leverantör ger garantier på hela jobbet och på arbetstiden kan du få ROT-avdrag om du äger fastigheten. En seriös företagare har dessutom alltid ansvarsförsäkringar om något mot förmodan skulle hända under arbetets gång. Kolla också upp referenser för du vill ha en leverantör som levererar på utsatt tid, som utför ett jobb med god kvalitet och som är flexibel i att skräddarsy olika lösningar så allt blir bäst för dig som kund.

Övrigt att tänka på

En otroligt viktig parameter när du lägger tak är ju hållbarheten och dessutom estetiken. Det nya taket ska ju passa på huset och stämma in med omkringliggande miljö. Väljer du exempelvis ett plåttak så finns det idag modeller utan synliga skruvar. Om taket dessutom har en smidig konstruktion och är enkelt att lägga så spar du pengar på att arbetet inte tar så många timmar för en takläggare. För plåttak finns olika typer av ytbeläggningar och väljer du en riktigt bra så har du en överlägsen livslängd på ditt nya tak. Du kan sen njuta utan att bekymra dig om ditt tak i många, många år framöver. Ogillar du plåt så är tegeltak faktiskt det vanligaste i Sverige och en något billigare variant är att lägga betongpannor.

Detta är vad du bör tänka på innan du byter tak

17 mar 2020

Att byta taket på huset eller villan innebär i de flesta fall en stor investering. Välj rätt typ av material och anlita en duktig takläggare för att få ett långvarigt och bra resultat.

Om taket behöver bytas ska du först och främst ta reda på vad det kommer att kosta. Så här ser ungefärliga priser per kvadratmeter ut beroende på val av material:

  • Papptak 50–100 kronor
  • Betongpannor 100–140 kronor
  • Plåttak 70–150 kronor

Det andra steget är att välja rätt typ av tak och material för att inte göra renoveringen dyrare än vad den behöver vara. Smartast är det att välja samma typ av takbeläggning som redan ligger på taket. I vissa fall kan man byta men då får man konsultera med en takläggare. Ett eventuellt materialbyte får göras om takets lutning och beläggning tillåter det, något som man oftast inte kan bestämma själv. Här krävs en specialist som gör ett hembesök och tipsar om vad som är bäst att göra.

Som husägare kan det hända att du behöver be om bygglov för att lägga om taket. Detta gäller speciellt om täckningsmaterialet ska bytas, exempelvis om ditt nuvarande tak har betongpannor som ska bytas till tegel. Om takfärgen byts ut behöver du också ansöka om bygglov.

Anlita en skicklig takläggare

Att anlita en duktig takläggare med bevislig erfarenhet är ett måste. Fråga gärna runt bland grannar och vänner för tips eller sök på nätet för att få lite mer information kring erfarna yrkesmän inom takläggning. Nästa steg är att budgetera. Arbetet är ROT-avdragsgillt och gränsen ligger på 50 000 kronor i avdrag per år och står för 30% av arbetskostnaden. En viktig faktor att tänka på är att det totala priset för en takomläggning kan variera mycket beroende på vilket material man väljer. Papptak anses vara den billigaste varianten medan tegel ligger i de högsta prisklasserna. Kontrollera alltid vad den beräknade totala kostnaden kommer att ligga på innan du skriver under kontrakt med din takläggare.

Takunderhåll ger taket ett långt liv

Efter ett takbyte bör du se till att underhålla det på rätt sätt. Kontrollera gärna dess skick minst en gång om året för att vara säker på att inga reparationer behövs. Generellt håller ett tegeltak i minst 100 år, samma livslängd gäller även för betongtaket. Plåttak har betydligt kortare liv, det håller i 20–30 år och moderna papptak 25–30 år.

Funderar du på att utföra underhållsåtgärder till ditt tak?

3 mar 2020

Börjar taket på ditt hus bli slitet eller är du rädd att det ska läcka in? Här kan du läsa om några effektiva underhållsåtgärder. Vill du inte göra det själv finns takläggare som kan hjälpa.

Vid kraftiga oväder kan alla tak mer eller mindre skadas. Har man dåligt underhåll på taket kan risken bli större att det förstörs ordentligt. Men med hjälp av olika tekniker gällande underhållsåtgärder kan du minska risken att taket skadas och du kan koppla av även vid de största stormar. En av dessa är att ha regelbundna tillsyner och kontroller av taket. Då kan små sprickor och hål lättare upptäckas och därav förebyggas. Det är också viktigt att med jämna mellanrum rengöra plattorna eller plåten. Smuts och rost kan nämligen tränga sig in i små skrymslen och förhindra att fästen håller som det ska.

Spara pengar och underhåll i tid

Om det går längre tid utan att man tar bort smuts, rost och flagnad färg på taket kommer det snabbare utvecklas till större skador, vilket blir betydligt kostsammare. Genom att fixa underhållsåtgärder så fort som möjligt sparar du både pengar och dig själv. Målningen och mindre reparationer är också en viktig del i underhållet då detta förstärker skyddet och hållbarheten. Så vad behöver du då egentligen göra för att få ett så billigt tak som möjligt, samt ett tak som håller i mer än 10 år och ser bra ut? Jo, du behöver ha regelbundna tillsyner, kontroll, rengöring, målning och reparationer. Då får du det bästa resultatet.

Takläggare kan hjälpa dig

Ibland behövs det större reparationer och tätning, vilket inte alltid är så lätt att göra själv utan utbildning och erfarenhet. Men genom att anlita kunniga takläggare kan du få hjälp med detta. Genom sitt arbete och utbildningar vet de exakt hur just ditt tak ska renoveras och detta ger ett toppresultat. Beroende på vilken typ av tak det är så används olika tekniker och material. Hantverkare som har erfarenhet av alla sorters tak kan därför göra rätt från början och även här slipper du slänga ut onödiga pengar. Du kan spara pengarna till något roligare, åk på en semester med familjen och när ni kommer hem har ni ett sprillans nytt tak. Ni behöver inte längre ställa ut hinkar vid regnoväder och inte heller springa efter flygande takplattor vid blåst. Sitt lugnt inomhus och mys istället. Vi rekommenderar att läsa vidare på denna hemsida: https://www.rmtak.se/

Med hjälp av en plåtslagare kan man få ett tak som håller i nästan hundra år

17 feb 2020

Har de gamla tegelpannorna gjort sitt och behöver bytas? Var snäll mot ert hus och byt till ett tak i plåt i stället. Det finns duktiga plåtslagare som kan lägga plåttak som ser ut som tegel.

Idag kan man få plåttak i flera olika färger och utföranden. Står man inför att behöva lägga om sitt tegeltak kanske man ska fundera på om man inte ska byta till ett i plåt i stället. Det finns nämligen plåt som liknar tegel. Ett plåttak är dessutom mycket lättare och skonsammare för husets konstruktion. Ett gammalt hus kan må bra av att på äldre dagars slippa ett tungt tak av tegel. Ett tak gjort av plåt står också emot brand mycket bättre och håller dessutom i 80 år om det är rätt lagt. Detta innebär att man troligtvis slipper att lägga om sitt tak mer än en gång i livet.

Plåtslageri är ett precisionsarbete som kräver sin hantverkare

Men för att man ska vara säker på att taket håller en livslängd bör man anlita en plåtslagare med gedigen kompetens. Att lägga ett plåttak är ett arbete som måste utföras med precision. Blir något fel så kommer inte plåten att hålla tätt i skarvarna och man har ganska så snart en fuktskada i huset. Att få till plåten rätt runt skorstenar och ventiler kräver sin yrkesman. Annars kan det bli en kostsam historia. Anlita därför en skicklig plåtslagare om ni ska lägga om taket eller kanske renovera ett redan befintligt tak. De flest plåtslagare åtar sig uppdrag från både privatpersoner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar så ni kommer att hitta er hantverkare. Vanligt är också att man på utfört arbete får en garanti på många år.

En plåtslagare åtar sig både små och stora uppdrag

Funderar ni på att lägga om taket och behöver en plåtslagare ska ni kontakta ett par olika företag och begära en kostnadsfri offert och fråga också när de kan tänkas ha tid att utföra arbetet. Lättast är om plåtslagaren kommer ut till er och tar en titt på taket i dess nuvarande skick. De flesta plåtslagare åtar sig både små och stora uppdrag så om man endast vill ha ett par vindskivor uppsatta ska man inte tveka att ta kontakt med ett plåtslageri. En seriös hantverkare tar alla uppdrag på stort allvar och levererar det han har utlovat inom utsatt tid.

Vad kan en plåtslagare i Solna göra för dig?

11 feb 2020

När det är dags för dig att åtgärda eller byta tak är det enklast att handskas med situationen om du vet vad för uppdrag en plåtslagare i Solna åtar sig. Läs och lär!

En plåtslagare i Solna är ett proffs som bland annat sköter om en av de allra viktigaste delarna på din fastighet - nämligen taket! Utan ett fungerande tak eller ett skadat tak kommer din fastighet få stora problem. Luftväxlingen kommer inte att fungera normalt och har du otur och det är fel årstid så kan även det olyckliga inträffa att du börjar få in vatten och fukt där det alls inte är tänkt att finnas. Oåtgärdad fukt kan ge mögelskador, vilket är dyrt och hälsofarligt. Det bästa man kan göra för sin fastighet och för dem som bor i den är att kontakta en plåtslagare i Solna - innan något sådant händer.

En plåtslagare är en person med många talanger

I första hand förknippar man kanske en plåtslagare i Solna med takläggning och reparation, men de gör så mycket mer. Ta din skorsten som exempel. Med rätt beslag och huva blir den mer stabil och hållfast. Snörasskydd, takstegar, vinkelrännor och hängrännor är en annan nödvändighet som en plåtslagare tar hand om. Vindskiveplåtar hjälper till med skydd mot vädrets makter. Tittar vi lite längre ner på huset så inser vi att vartenda fönster har ett fönsterbleck vilket också är en plåtslagares verk. Alla plåtdetaljer som behöver bytas ut, och all nyinstallation, kan du lämna i deras erfarna händer.

Har du en kommersiell fastighet eller har du en vanlig villa?

Om du har en fastighet där det ryms både bostäder och butiker vill du nog ha en mer långsiktig kontakt med en plåtslagare i Solna. Då kan ni upprätta en underhållsplan efter det att du låtit firman göra en översyn. Där kan du dels få besked om vad som behöver åtgärdas idag och tips på vad som behöver tillsyn med jämna mellanrum. Är du en glad villaägare kan du också göra något liknande, för kostnaderna blir inte mindre för dig som privatperson om något går sönder. Det är alltid bättre och billigare att förebygga än att reparera akuta skador. Vänd dig till en renommerad och erfaren plåtslagarfirma. Ett seriöst företag har ansvarsförsäkring och den kunskap som behövs. Har företaget dessutom ett vettigt säkerhetstänkande och lång erfarenhet gör det ju ingenting heller. Ta kontakt redan idag för att boka en besiktning!

Dags ta bort mossan på taket?

9 feb 2020

Har du varit tvungen den senaste tiden att ägna dig åt takvård? Har man ett hus måste man som regel underhålla det och sköta om det. Som villaägare får man helt enkelt acceptera att på sin fritid måste man ta på sig blåstället och snickra, hamra, fila och såga för att hålla sin villa i skick. Och det inbegriper taket. Då måste man gå upp på taket för att kontrollera så att det inte börjar växa mossa på taket.

Vill man inte snickra på sin villa kanske man bör samla på kontaktuppgifter till duktiga hantverkare som kan komma och utföra de där arbetsuppgifterna som man bör utföra på sin villa. Det har ju underlättats mycket med de olika möjligheter till Rot-avdrag och Rut-avdrag som man som villaägare har rätt till.

Har du drabbats av mossa på taket?

Om du har drabbats av att det växer mossa på taket, så är det mycket viktigt att man får bort den så snart det bara är möjligt. Det kan vara lite knivigt att få bort den. Man måste använda en raka eller en stålborste för att få bort mossan. Är det mycket mossa så bör man skaffa sig en algtvätt som man sprutar på mossan så att den försvinner. Men är det bara lite mossa kan man göra det för hand. När man sedan har fått loss mossan så behöver man behandla taket med algmedel, sådant medel så att mossan inte vill komma tillbaka helt enkelt.

Kontrollera taket regelbundet

Har man sedan fått bort mossan är det viktigt att regelbundet kontrollera taket så att inte mossan kommer tillbaka. Man måste bege sig upp på taket och hålla efter så att inte mossan får tillfälle att komma tillbaka till taket. Har man höjdskräck, eller annars har svårt att gå upp på sitt villatak, bör man istället anlita hantverkare som kan göra det i stället. Man kan googla "mossa på tak" så kanske man får förslag av Googles sökmotorer på sådana som vet hur de ska åtgärda mossa på tak.

Välj sedan den som är bäst

Sedan är det bara för dig som letar, dags att ta kontakt med några sådana företag och fråga om offert och referenser. Det enklaste är väl att helt enkelt välja den som har både bäst offert och bäst referenser så att du får tag i en hantverkare som är bäst och som kan ta sig an den mossa som växer på ditt villatak.

Letar du efter takläggare i Stockholm?

29 jan 2020

Behöver du en takläggare i Stockholm? Regnar det eller är det dags för att förstärka taket? Behöver du en takläggare i Stockholm har du mer än 100-tals takläggare att välja mellan. Det gäller då att kunna sålla så att du får tag i den som är bäst. Men hur vet man säkrast vem som är bäst och som är värd att lägga pengarna på?

Man kan alltid börja med att googla "takläggare Stockholm" om det är just där som du behöver en takläggare. När du skriver in "takläggare" och "Stockholm" så får du fram alla de som har uppgett att de arbetar som takläggare och också i Stockholm. Sedan är det bara att ta kontakt och jämföra dem med varandra. Sedan väljer man den som är bäst.

Kriterier på en duktig takläggare

Hittar du en takläggare som verkligen lägger ner sin själ i sitt arbete är du bara att gratulera. När man ska lägga tak är det mycket viktigt att det är en person som är noggrann. Skulle det vara en slarvig takläggare, kanske inte tätskiktet blir som det borde vara. Ska man få tag i någon som är noggrann och duktig måste man alltid fråga om referenser. Gör man det får man ju alltid veta hur takläggarens tidigare kunder anser att hon, eller han arbetar. Är kunderna nöjda, kommer de troligen att intyga om att det är en duktig takläggare. Det är ju viktigt med en takläggare som kommer när de har lovat att dyka upp. Vissa hantverkare lovar komma en viss tid, men är sedan som uppslukad av jorden och man vet inte vart den personen har försvunnit. Man vill ju också helst anlita en takläggare som kan ge garantier på det tak som de lägger.

Välj kunnig och certifierad takläggare

Det bästa valet av takläggare är ju att välja den som kan de olika takmaterial som man kanske vill ha. Har de vinnlagt sig om att skaffa sig ett certifikat så visar det på att de är måna om att lära sig mer och vidareutbildar sig vilket visar på att de är seriösa och tar sitt arbete på stort allvar och är tillräckligt seriösa för att bidra med ett bra tak med hög kvalitet. Innan man väljer en takläggare är det också viktigt att få en offert så att man ser hur takläggaren har tänkt sig arbetet och vilket material som de vill använda, hur länge arbetet kommer att ta och så vidare.

När du behöver en takrenovering i Stockholm

1 dec 2019

Är det dags för en rejäl takrenovering? Har man haft samma tak i flera årtionden är det definitivt dags att åtminstone kontrollera taket och undersöka hur taket mår. Det man bör göra när man kontrollerar status på sitt tak är att kontrollera märken efter fuktfläckar, både ovan taket och under taket.

Har man en vind, bör man gå dit och leta efter tecken på fukt. Går man upp på taket bör man leta efter om det finns någon växtlighet på taket. Det indikerar fukt som har satt sig permanent på själva taket. Under taket, kan man titta efter små svarta prickar som också indikerar permanent fukt. Man kan visserligen lukta sig fram till någon fuktskada, men det är inte all fukt som luktar.

När du bestämt dig för en takrenovering i Stockholm

Om du har bestämt dig för en takrenovering i Stockholm kan du börja med att googla "takrenovering Stockholm" för att få några förslag på några firmor som arbetar med takrenoveringar i Stockholm. När man har fått några sådana förslag är det bara att ta kontakt, fråga om offert och referenser, så man kan kontrollera dem innan man bestämmer sig. Man vill ju inte ha hantverkare som inte gör det som de ska göra, eller som gör arbetet på hälften eller inte riktigt bra. Då är det bäst att kontrollera deras referenser som visar hur de har behandlat tidigare kunder. Är det då många av de tidigare kunderna som är nöjda, är det en bra indikator på att hantverkarna är bra och man kan anlita dem.

Så kan en takrenovering gå till

Har man hittat duktiga hantverkare som är bra när det kommer till takrenoveringar och som kan de olika material som ska till för att taket ska hålla så länge som möjligt.

  1. Besiktning av taket – det första som man bör göra, är att kontrollera hur taket är; finns det skadade delar? Hur stor renovering av taket är nödvändigt? Alla de sakerna bör man känna till innan man börjar och kan ha en offert att ta ställning till.
  2. Renovering och reparation av taket – det första man gör är att ta bort alla skadade delarna på ett tak. Kanske man behöver lägga på en presenning så länge som man har rivit ut de skadade delarna på ett tak. Finns det till exempel fuktskador, behöver fukten torka upp innan man lägger på nytt och fräscht material på taket.
  3. Man lägger på det yttersta lagret av taket – när man har reparerat de eventuellt skadade delarna på taket, lägger man sedan på det yttersta lagret med material på taket, som en sista åtgärd.

När bör man anlita takskottning i Stockholm?

29 nov 2019

Tänk att det finns både företag, VD:ar och ansvariga personer som verkar bli lika överraskade över att vi får vinter i Sverige. Här kan man visserligen nämna ett visst transportföretag som har nätverk över hela Sverige, som verkar bli lika förvånade och tagna på sängen, så snart som det snöar. Deras tåg kommer inte fram eller försenas varje gång som det snöar.

Det är då inte svårt att räkna ut att det blir vinter varje år. Och när det blir vinter i Sverige är risken överhängande att det snöar, i Sverige. Därför bör man förbereda sig, innan vintern och snön har kommit, på hur man kan göra när det snöar. Till exempel bör man skotta bort snö som kommer ner från himlen, om man vill ha ett väl fungerande samhälle.

Att inte ta ansvar kan vara brottsligt

Att inte ta ansvar för att snön kommer bort, kan faktsikt vara brottsligt. Det såg vi 2002, när en plåtslagare blev fälld i en tingsrättsdom, då en plåtslagare blev dömd för brottet "vållande till annans död" då en insklump dödade en stackars 14-årig pojke. Även om man kan tycka att det är fastighetsägarens ansvar att se till att all snö och is kommer bort från fastighetens tak, var det ändå plåtslagaren som fick skulden för misstaget, eller för oansvaret, om man får kalla det så. Med det sagt, får man konstatera att alla, såväl plåtslagare och fastighetsägare bör definitivt se till att skotta bort snö och is så snart minusgraderna har stabiliserat sig i Sverige och Stockholm och då risken är stor att det bildas snöklumpar på taket. Allt sådant måste nämligen bort så snart det bara går.

Anlita snöskottare redan nu

Det är därför ingen dum idé att redan nu anlita ett företag som skottar bort snö. Har man redan nu anlitat ett företag för snöskottningen har man sett till så att man inte blir tagen på sängen, och missar att skotta bort snö när den väl väller ner. På så sätt är man väl förberedd på att snön kommer ner och att man har sitt på det torra och inte blir överraskad av snön, och samtidigt inte står handfallen när vintern och kylan kommer, för den kommer. Det behöver man ju inte fundera om, ifall det ska hända eller ej. Det är bara att bestämma sig så att man har de snöskottare som man kommer att behöva. Läs mer om snöskottning som man kan anlita för att utföra i Stockholm på: https://www.snöskottningstockholm.nu.

Så hittar du bästa hantverkare till takmålning

21 nov 2019

Att arbeta som takmålare är ett arbete som kräver att man inte är höjdrädd. Om så skulle vara fallet är det bättre att man som hantverkare ägnar sig åt någon annan form av hantverk. Har man väl valt att arbeta med takmålningar är det viktigt att klara av höjder och att inte vara rädd att vistas mycket på tak. I Stockholm finns det minst ett 10-tal företag som enbart ägnar sig åt takmålningar. De allra flesta av dessa, utför även andra typer av lagningar av tak, lägger nya tak, installerar olika slag av takskydd, skottar snö på vintrarna (på taket) och utför alla slags reparationer och underhåll på taket i Stockholm. Så vilka av alla takmålare och företag som erbjuder takrenoveringar, bör man anlita? Vad är viktigt när man väljer takmålare?

Kundbemötande

Att hantverkarna har ett gott kundbemötande kan inte nog betonas hur viktigt det är. Det är alltid viktigt att de kan lyssna på vad kunderna säger och vad kunderna tycker är viktigt. Det är trots allt kundens fastighet som ska renoveras. Även om hantverkarna ser att det finns behov av större förändringar, och det bör de alltid påpeka om de ser stora brister på taket, är det ändå husägarna som är ansvariga för huset. Det ansvaret kan inte hantverkarna axla. Därför bör alltid hantverkarna lyssna mycket noga på vad kunden säger att de önskar. Ibland finns det övernitiska hantverkare som gör mer än vad man har kommit överens med kunden. Sådana fall kan man hitta till exempel hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hittar hantverkarna fel och brister som bör lagas, måste man alltid ta det först med kunden innan man skrider till verket och lagar något som man inte kommit överens med kund om.

Noggrannhet

En takmålare bör alltid genomföra takmålningen på ett noggrant sätt. Det går inte att man anlitar en takmålare som har lämnat kanter på taket omålat, eller som inte är noggrann när det kommer till att sätta fast säkerhetsanordningar på ett slarvigt sätt. Det kan innebära livsfara om de inte är fastsatta på rätt sätt. En kund måste kunna lita på en hantverkares noggrannhet och räkna med att hantverkaren vet vad hon, eller han gör när de väl är uppe på taket.

Pålitlighet

En hantverkare som arbetar med takmålningar måste kunna vara en pålitlig takmålare. Det innebär bland annat att de har F-skattsedel. Utan en sådan kan kunden inte få Rot-avdrag för sin takrenovering. Det måste också vara en hantverkare som enbart anlitar utbildade hantverkare och som har rätt kompetens för arbetet. De bör även vara sådana som betalar in sina skatter och har en god ekonomi. Som kund vill man inte ha en takmålare som finns där ena veckan men som nästa vecka har gått i konkurs.

← Äldre inlägg