Blogg

Sida 2

Isolera villan i Örebro

3 dec 2018

Du vet väl att det mest miljövänliga sättet att vara en ansvarsfull och medveten villaägare är se till att den egna villan är tillräckligt isolerad? Det kan tyckas som ens ensak att ha sin villa som man själv väljer att göra. Men riktigt så fungerar det inte. För det första är det lätt att tänka att det är alla andra som är slösaktiga individer och som är de som utnyttjar jordens resurser på ett ohållbart sätt.

Vi påverkar alla varandra

Sanningen är den att vi alla påverkar varandra på så sätt att vi i Sverige lever som om vi alla hade tillgång till 4 jordglober varje år. Det har vi ju inte. Och hur du och jag lever påverkar både jorden och de resurser som jorden har. De finns ju inte i oändlighet, den har sina begränsningar. Om då någon bestämmer sig för att det är alla andra som ska ändra på sig, men inte jag, då påverkar det direkt hur vi andra har att förhålla oss.

När någon bestämmer sig för att det inte är jag själv som påverkar jorden och jordens resurser, påverkar det alla samtidigt. Vi lever alla av samma jord och har på så sätt begränsade resurser. Här finns det som tur är undantag. Om du bestämmer dig för att bli din egen energiförsörjare och elproducent, då bidrar du till stora delar att inte utnyttja jordens begränsade resurser. I stället förser du dig av resurser som är förnybara och gratis. Du kan dessutom bidra till att andra använder sig av de förnybara och kostnadsfria resurser och energi.

Om vi återgår till isoleringen av villorna

Det enkla budskap som kommer här är den att det lönar sig att isolera villan då det sparar på de begränsade resurser som vår planet kan förse oss med. Det bästa och mest mijövänliga som du kan använda till din villa är att isolera med material som kan förnyas (träd). Det som är miljövänligt är dessutom det som är bäst för oss människor. Om du isolerar med material som är tillverkade på konstgjord väg, krävs det så mycket energi för att ens tillverka det material, samt att för många människor är det inte särskilt bra att ha i närheten där man bor. Det krävs så mycket energi och el och olja för att tillverka andra isoleringsmaterial, vars största ingrediens är fossila material som olja. Här kan du läsa mer om isolering i Örebro.

Kontrollera taksäkerheten

6 okt 2017

Att taket är en av de farligaste platserna i huset är inget konstigt. Det faktum att många olyckor sker där ställer stora krav på att taksäkerheten sköts på ett bra sätt. Går man ut på taket utan att förbereda sig rätt utsätter man sig för fara. Hur stora riskerna är beror på flera saker, till exempel hur högt taket är beläget och dess lutning samt material. Hur ser säkerheten ut på ditt tak?

Hur ser reglerna ut?

Reglerna är ganska tydliga vad gäller taksäkerheten – och det gäller nästan alla hus i hela landet, från Ystad, till Stockholm, till Kiruna. Till exempel ska taket vara tryggt för sotare att beträda. Det ska även vara tryggt att arbeta på vid snöröjning och olika typer av reparationer, oavsett vem det är som ska utföra jobbet. Det ses helt enkelt som en arbetsplats.

Reglerna för taksäkerheten skiljer sig åt beroende på husets höjd. Är det till exempel högre än 8 meter finns särskilda bestämmelser. I allmänhet kan man säga att taket ska vara halksäkert och att taket inte ska kunna trampas igenom när det beträds. Därtill ska vissa skyddsanordningar finnas på plats, vilka ska hålla en hög standard.

Vanliga villor och bostadshus

Om huset är lägre än åtta meter och har en takvinkel som inte är skarpare än 45 grader lämpar sig taksteg. Takstegen bör kompletteras med ett fäste för säkerhetslina. Ett annat alternativ är att ha en takstege som också har en nockkrok. En sådan stege är billig och är en liten investering sett till säkerheten den ger.

Är du osäker på din taksäkerhet?

Om du är osäker på din taksäkerhet finns många duktiga entreprenörer som kan hjälpa dig med detta. Firmor finns som specialiserar sig på att skapa tryggare arbetsmiljöer för dig, sotare, snöskottare, takmålare och andra som vistas på taket.

För att hitta en sådan firma brukar det räcka med ett par enkla sökningar på nätet. Det största utbudet finns i Stockholm, men aktörer finns givetvis etablerade i andra delar av landet också. För att söka efter en dylik entreprenör kan du testa sökningar som ”Taksäkerhet Stockholm” (Stockholm byts ut mot den stad du vill arbetet utfört i). Du kan sedan titta på träffarna du får och anlita den aktör som känns bäst. Ta inte bara första bästa, utan ta referenser och kolla upp firmorna ordentligt. På så vis är du säker på att du får en professionell takfirma som vet vad de gör.

Användningsområden för väderskydd

19 jul 2017

Att väderskydd används för att skydda något mot vädrets makter är tydligt. Men vad är det som ska skyddas och hur används väderskydd överlag? Dessa fem tillfällen är bland de vanligaste då väderskydd används för att skapa skydd mot väder och vind.

Korttidslager

På större byggarbetsplatser behövs stora mängder byggmaterial vara tillgängligt. Det är då mycket vanligt att så kallade väderskyddstält används. Dessa kan snabbt byggas upp, flyttas och anpassas efter behovet som finns av en torr yta att ha lagret på. Väderskyddstälten används även inom andra branscher där behovet av kortvariga lagringslösningar behövs. På sommaren är det bland annat vanligt att se denna lagringslösning på större evenemang, konferenser eller utomhusmässor.

Arbetstält

Behöver arbete ske utomhus kan planering och strukturering av arbetet kraftigt påverkas av vilket väder det för tillfället är. Därmed kan arbetet både förskjutas och försenas. Ett arbetstält kan ställas upp som ett tydligt väderskydd och skapa ett mer löpande arbete. Med skydd mot nederbörd och stark sol kan arbetet fortgå utan att detta påverkar processen.

Ibland monteras arbetstältet i närheten av en byggarbetsplats. Dit kan byggarbetarna gå för att genomföra en specifik uppgift som måste ske under tak. Ett annat alternativ är att montera ett arbetstält över den plats där en byggnation ska ske. Därmed kan man på plats genomföra arbetet utan att bli störd av vädrets makter.

Gjutning

Vid gjutning är det viktigt att exempelvis betongen får stelna sakta och inte påverkas av sol eller vatten. Med mindre väderskydd kan gjutningsarbetet genomföras och gjutningsmassan stelna oavsett väder. Då gjutning ofta är en fundamental del i en byggnation kan annars hela arbetsprocessen bli stillastående om detta arbetsmoment inte kan genomföras.

Takrenovering

När ett tak ska renoveras tas först det gamla taket bort och underliggande skydd granskas. Det är mycket ofta vissa regler och läkt behöver bytas ut. Därmed öppnas taket upp rejält och skulle det i detta tillfälle komma nederbörd är risken stor att vätan tränger sig ner till undertaket. Att skydda taket med ett väderskydd, under arbetets gång, är därmed ett måste.

Ett enkelt sätt att skydda taket är att lägga presenningar över det område där man för tillfället arbetar. Det finns även speciella väderskydd som är tillverkade för att möta behoven som uppstår vid takarbeten.

Marknader

De som står och säljer produkter på marknader under sommarmånaderna hyr eller köper ofta ett väderskydd. Det kan vara allt från de enklare modellerna med enbart ett tak till mer tältliknande modeller där besökarna måste gå in i tältet för att ta del av vad som säljs. Fördelen är flexibiliteten då marknadsstånd ofta inte står uppmonterade mer än ett par dagar på samma ställe.

För- och nackdelar med att anlita en takläggare

26 maj 2017

Det finns väldigt många fördelar av att bo i Stockholm och står inför att genomföra någon typ av renovering eller byggnation. Detta sett ur ett rent ekonomiskt perspektiv och sett både till materialkostnad och kostnaden för arbetet. Gällande material så finns det i Stockholm väldigt många större bygghandlar och man kan på så sätt jämföra priser mellan dessa fram till dess att man hittar det man söker till ett pris som ligger inom den budget man satt upp.

Detsamma gäller också hantverkare och även där är rådet detsamma som vid materialet: se till att komma i kontakt med så många som möjligt. Det vill säga – ska du lägga ett nytt tak på ditt hus i Stockholm; nöj dig inte med första bästa takläggare utan sondera terrängen och ta in flera offerter. Det kan skilja otroligt mycket pengar mellan två olika takläggare i Stockholm – trots att jobbet är detsamma.

Den tredje punkten som gör priset billigare gäller inte bara i Stockholm utan går att applicera till hela Sverige. Det handlar naturligtvis om rot-avdraget och att man i och med detta kan dra av 30% av arbetskostnaden för denne takläggare på sin deklaration och därefter få tillbaka summan på skatten. Även om rot-avdraget ändras från 50- till just 30% så ska man veta att skattesubventionen fortfarande är väldigt generös och att den verkligen gör en stor skillnad.

Svårt att säkerställa kvalitet på förhand

Men – kan man då anse att allt är guld och gröna skogar i Stockholm i och med att man har sådana möjligheter att få till stånd ett bra pris för olika typer av renoveringar? Nej, det kan man tyvärr inte göra. För – och här använder vi oss av en klassiker: ju fler kockar desto sämre soppa.

Det finns alltid en risk att man anlitar fel takläggare och det finns en väldigt varierande kvalitet i Stockholm inom de branscher vars tjänster faller in under rot-avdraget. Tyvärr finns det ingen modell att följa för att undvika dessa helt.

Man kan använda sig av referenser, man kan kräva garanti på jobben, man kan be om yrkesbevis och man kan se till att dokumentera hela processen om man anlitar exempelvis en takläggare. Helt säker är man dock inte och där har vi nackdelen med att bo i Stockholm. Man kan få till stånd ett bättre pris; men i detta ligger också en överhängande risk för att företaget man anlitar inte håller måttet.

Is och snö på tak - så undviker du problem

20 mar 2017

Tak utsätts med självklarhet för en hel del svåra vädermässiga förhållanden. Inte mist i Halmstad och andra orter som ligger vid kusten, där det kan vara fuktigt och blåsigt, men också kallt och snöigt under vintrarna. Det är lätt att det lägger sig is på taket och det kan i sin tur leda till problem. Här går vi i korta drag igenom några saker som kan vara bra att tänka på när det handlar om is på taket.

Snö som lagt sig på ett tak kan leda till stora belastningar på ytterkonstruktionerna. Snö kan vid blidväder smälta och ha nära på samma densitet som vatten. Det kan dessutom blidas snö- och isfickor som leder till tunga koncentrationer – detta måste man tänka när man dimensionerar takets bärverk och även när man lägger nytt tak.

Lutningen viktig för eventuellt läckage

Lutningen har stor betydelse när det handlar om hut stor koncentrationen av snö och is blir på ett tak. En generell regel ör att ett tak som lutar 20-30 grader samlar mer snö än tak som lutar mer eller mindre. Att snön inte fastnar på ett brant tak kan det flesta förstå, men faktum är att ett plattare tak också inte samlar snö i stor mängd. Det beror helt enkelt på att snön blåser av taket snabbare på ett flackare tak. På ett lutande tak samlas å andra sidan ofta snö på en läsida.

Snöflingor har dessutom lägre fallhastighet än regn och kan på det sättet hålla sig svävande i luften och följa med luftströmmarna. Det gör att lätt yrsnö kan tränga sig in i en byggnad genom otätheter, springor och ventilationsöppningar.

Kan skada huvor och hängrännor

När snön på taket smälter fram på vårkanten kan den börja glida och därigenom skada huvar och hängrännor och annat. Snö som glider av taket kan givetvis också ligga bakom personskador.

Det finns även fall när det kan uppstå is på taket. Det kan inträffa vid plötsliga omslag av vädret och på ställen där det finns kvarstående vatten. Bildas ett lager av is som sedan utsätts för ytterligare en temperatursänkning så kan isen spricka. Detta kan i värsta fall slita sönder takskiktet. Detta sker dock inte om taket är täckt med plåt.

Istappar vid takfoten är ett annat problem som kan uppstå när snön smälter. Detta kan leda till fuktpåverkningar på takfot och underliggande fasad.

Din takläggare kan ge dig fler tips

Istappar kan uppstå av flera skäl. Solen, värmeläckage underifrån, avlopp och stuprör som ligger skuggat vilket gör att det kan bildas isvallar. Anledningar till värmeläckage kan vara dålig isolering, bristfällig isolering eller otätheter som gör att värmen läcker ut.

För att undvika isbildning på tak, och de problem det kan medföra, bör man beakta vilket system för takavvattning man här, hur takisoleringen fungerar samt vilken ventilation man har.

Fler frågor om snö och is på tak och vad man ska fundera på inför en takläggning? Hör av dig till din lokala takläggare, där kan du garanterat på tips och råd.  

Ta hjälp med din rivning

25 okt 2016

Det är lätt att dra lite förhastade slutsatser och uppskatta tiden gällande en renovering fel – något som kan leda till en högre kostnad och som naturligtvis också gör ett projekt mer slitsamt mentalt. Kort och gott – ju längre tid som förflyter, desto mindre engagerad blir man och desto mindre bryr man sig om det slutliga resultatet. Inte sällan gäller detta projekt där privatpersoner på egen hand och utan professionell hjälp ger sig på att bygga och snygga till.

Där kan man verkligen se att en förlängd tid kan få ett arbete att stanna av helt och med ett efterföljande bygg- och levnadskaos som en direkt följd. Det är ingen slump att vissa tv-program där professionell hjälp kallas in ofta gör detta hos personer vars projekt kommit att avstanna och där man istället börjat med något nytt, och ännu ett och ännu ett och så vidare...

Vad innebär då en god planering och hur kan man se till att hålla en god sådan vid sin renovering? Ja, det första man ska göra är att börja från start och se till att allt gammalt material tas om hand. Just rivning ingår också i en byggnation och gällande detta kan vi säga följande: räkna med att din rivning tar längre tid än vad du från början trott. Särskilt om du bor i en bostad som ligger högt upp i en fastighet och ska renovera exempelvis ett kök eller ett badrum – något som definitivt inte är ovanligt i exempelvis Stockholm.

Underskatta inte arbetet med din rivning

Många tar för givet att en rivning inte innebär mer jobb än att man kan ta en slägga och några verktyg och därefter gå lös på den gamla inredningen; visst – det en rivning ser ut så i teorin – men i praktiken så handlar det om att man dels måste se till att kunna frakta bort allting och att man dels även måste se till att återvinna och följa de ganska strikta lagar vi i Sverige har gällande miljön.

Här har vi faktiskt lite av en nyckel till en lyckad renovering – man börjar metodiskt med sin rivning och där man gärna anlitar en professionell firma för ändamålet. Därefter så har man i och med detta skapat sig mer yta att jobba på, man har tagit bort det västa kaoset och man skaffar sig en bättre överblick kring hur man ska påbörja jobbet.

Professionell rivning är det vi skulle rekommendera att du sätter som första punkt i din planeringslista – oavsett projekt och oavsett om du bor i Stockholm eller i någon annan svensk stad.

Välj inte bort en takläggare

4 okt 2016

En fråga som alla husägare någon gång ställs inför gäller taket och ett byte av detta. Taket har en begränsad livslängd och det håller inte för evigt; även om man sköter det genom underhåll och genom regelbundna reparationer så kommer det en dag då det tjänat ut sin rätt och man måste genomföra ett takbyte. Här ska vi tillägga att det kanske handlar om en tidsrymd på 25 år – om inte mer – och att det således inte är något som behöver göras så ofta.

Något som leder oss in på en viktigt fråga – hur mycket ska man betala? Vi anser att många husägare gör fel i detta och vi kan ge ett exempel där vi säger att du äger ett hus och ska byta tak på detta. Du har under en tid sett att taket har ett läckage och att det regnar i på vissa områden och dessutom så har du fått en högre energiräkning än normalt.

Du ska således – helt korrekt – byta; men felet du gör är följande: du beställer material – tegel – och verktyg samt hyr en byggnadsställning och du får en chock då du ser räkningen. Det är svindyrt! Denna kostnad får dig att fatta beslutet att du ska göra jobbet på egen hand – du väljer bort en takläggare och tänker dig att spara några kronor på detta.

Sanningen här är att du förmodligen kommer att förlora på detta beslut att välja bort en takläggare i ditt hus och att det kommer att visa sig i framtiden. Istället för att få ett tak som håller i 25 år så kommer ditt att kanske hålla i tio år innan det återigen är dags att byta. Kort och gott – det är svårt att byta tak och det krävs speciella kunskaper (särskilt kring skorsten och takfönster där läckage lätt uppstår).

Använd rot-avdraget för en takläggare

Vi menar att det är värt att betala för en takläggare och särskilt i dagsläget då man de facto kan använda sitt rot-avdrag för tjänsten. Du kan således i och med detta dra av 30% av den totala arbetskostnaden för denna takläggare på din deklaration och få summan tillbaka på skatten.

Den stora kostnaden vid ett takbyte kommer att ligga på material och det ska du ändå betala. Således finns det ett värde i att använda professionell hjälp och få ett tak som verkligen står emot tidens tand på ett bättre sätt.