Blogg

Behöver du nytt tak i Göteborg?

9 okt 2019

Med tanke på all den nederbörd som kommer ner över staden på "Bästkusten" behöver de villor som finns där, regelbunden taköversyn. Är man inte van att klättra på tak, kan man behöva en van takläggare som inte är rädd för höjder och som är kompetent nog att kunna avgöra vilket underhåll som villataket behöver. Hur vet man när det är dags för att lägga ett nytt tak? Här går vi igenom hur man kan avgöra en sådan sak.

Som villaägare är det rena rama mardrömmen om man händelsevis skulle råka ut för att ens villatak inte länge skulle hålla tätt. Försäkringsbolagen har väl mer eller mindre tröttnat på att villaägarna och andra ägare har slarvat med underhållet och tagit bort möjligheten att få betalt för skador som uppkommer av bristande underhåll av taket.

Regelbunden översyn – så går det till

Det som ska till är att man gör en regelbunden översyn. Tyvärr är det enda man då kan göra är att gå upp på taket. Annars vet man inte hur det står till med det. Därför bör man ha alla säkerhetsredskap som kan behövas på taket; hängstegar, takstegar, taksteg, som gör att man får ett bra fäste när man ska klättra upp eller ner, gångbryggor, snörasskydd och allt det som gör att rörelser på taket kan blir så säkert som det bara går.

När man sedan är uppe på taket bör man främst leta efter permanenta fläckar som kan tyda på att det är en vattensamling där. Helst bör man ju då gå upp när det är torrt väder, annars är ju hela taket blött när det regnar. Man bör även titta efter växtligheter på taket, vilket indikerar på att där det växer har fukt och mögel fått ett fäste.

Titta på undersidan av taket. Man bör inspektera taket regelbundet, genom att gå upp på vinden och titta efter prickar, känna på lukten om det kan kännas mögligt. Tyvärr kan mögel även vara luktfri. Men ser man svarta prickar, eller fläckar på undertaket är det tydliga tecken på att taket läcker och behöver åtgärdas i form av renovering och reparation.

Hur länge sedan är det taket lades?

En annan sak som man bör tänka på är hur länge sedan som taket senast renoverades. Är det mer än 5 år och börjar närma sig 10 år, bör man anlita en takläggare som kommer och inspekterar taket så att man får ett utlåtande av en expert som kan avgöra om man behöver renovera taket eller till och med lägga ett nytt tak. Är det mer än 20 år sedan, bör man definitivt göra en ordentlig översyn av taket. Man kan till och med lyfta på en del tegelpannor och kontrollera på tätskikt och takstolar för att se hur status är på taket. Här kan du fortsätta läsa mer om takläggare i Göteborg, som kan komma och renovera eller lägga nytt tak: https://www.takläggaregöteborg.nu.

Tak för nordiskt klimat

30 aug 2019

Svenska hus håller en väldigt hög standard, jämfört med hur det ser ut i andra länder. Det har svenska hus gemensamt med de andra nordiska länderna. Även i Finland, Norge och Danmark liksom på Island, bygger vi gedigna och väl byggda hus. Vi har en tradition av ingenjörskunskap när det kommer till husbygge. Vårt kalla nordiska klimat har också tvingat oss att bygga på sätt som står emot de extrema väderleksförhållanden som råder här; kalla vintrar med snö och mycket varma somrar, under de senaste tio åren. I England bygger man sällan hus som är så pass bastanta, hållbara och med så hög kvalitet som vi gör, när vi bygger våra svenska hus.

Tak för svenska förhållanden

Vi behöver tak som skyddar mot det rådande klimat som vi har i Sverige. Av den anledningen behöver vi se över våra tak med jämna mellanrum. När var du senast uppe på ditt tak och inspekterade det? Har du den taksäkerhet som du behöver för att kunna röra dig någorlunda fritt på taket? Man behöver alltid bära säkerhetssele, med rep som fästs på någon ankarpunkt på taket. Dessutom behöver man en takstege och fästen på taket där du kan stiga på så att du kan titta runt skorsten, takfönster och andra ställen på taket som man kan behöva kontrollera. Man behöver frigöra smuts och skräp i hängrännor och stuprör, så att vatten och nederbörd kan flöda bort från taket. Och så bör man renovera taket med åtminstone vart tjugonde år.

Anlita säkra takläggare

För att kunna renovera taket på sätt som är nödvändiga, bör man hitta duktiga takläggare som har kompetensen att renovera det med hög kvalitet. Behöver man lägga nytt tak, är det desto viktigare vilka hantverkare som du anlitar. Här anser vi att det är viktigaste med noggrannhet, att hantverkarna är ärliga i sina offerter och inte döljer extra kostnader utan redovisar på ett öppet sätt både vad de gör och vad de tar betalt för. Att lägga nytt tak kostar så pass mycket att det är viktigt att veta att hantverkarna är tillräckligt kunniga, pålitliga och servicevänliga för att man ska bli nöjd med deras arbete och det tak som de lägger. 

Välja material till taket

Här är det en helhet som i alla delar är lika viktiga; takstolar, tätskiktet och yttermaterialet. I alla dessa delar bör takläggaren lägga vikt på noggrannhet. Det är de kriterierna som vi tänker på när vi menar tak med hög kvalitet. Är det tegelpannor, betongpannor, plåt eller ett papptak som du vill använda sig av. Läs mer på: https://www.takläggarevästerås.biz.

Undersök taket regelbundet!

23 aug 2019

Att undersöka det egna taket regelbunde och ofta är det bästa som du kan göra för att förekomma skador på taket och höga reparationskostnader. Innan du ger dig upp på taket är det bästa att skaffa sig ett riktigt bra säkerhetsanordning. En säkerhetssele kostar lite i jämförelse med långvarigt lidande och sjukskrivning om du skulle ramla av taket. På taket bör du även ha ett ankarfäste där du enkelt kan fästa säkerhetsselens rep, hängstegar och takstegar så att du kan röra dig över taket och inte behöver halka på tegelpannor och plåt eller vilket material du nu har på taket.

Kontrollera takets fogar

Särskilt viktigt är det att syna taket där man har fogar, invid skorstenar, till exempel, vid alla ställen där man har fäst hängrännor, stuprör och eventuella takfönster, ventiler och så vidare. Det viktiga är att vattnet leds bort från taket, därför bör man ofta kontrollera hängrännor och stuprör, så att inte en massa skräp täpper till i stuprören och hängrännorna. Alla hängrännor ska luta lite grann utåt för att leda bort vatten från fasaden och skarver kring stuprör ska vara hela. Det finns förstärkningsplåt som kan stötta hängrännor och stuprör så att de inte går sönder om det kommer mycket vatten på kort tid.

Kontrollera insidan av taket

Man kan även undersöka takets takläkt. Känns det fuktigt? Man kan känna med handen, om man upptäcker någon spricka på yttertaket. I så fall bör man byta ut läkten just där yttertaket har en spricka. Även sprickan på yttertaket måste åtgärdas. Är det bara en tegelpanna/flera tegelpannor som har spruckit, är det lätt att bara byta ut dem. Annars bör man renovera hela taket. Det är bättre att göra för mycket än för lite. Ingen vill ha fuktskador på ett hus, vilket kan innebära otroligt stora kostnader. Du kan även gå in på vinden och titta på taket inifrån. Ser man prickar, eller fuktfläckar bör du riva upp taket inifrån och byta ut de delar på yttertaket där vatten och fukten har läckt genom taket.

Se till att fukten försvinner

Sedan bör du ta dit en avfuktare, innan du reparerar taket och lägger på nytt material. Det bästa är att anlita en takläggare som kan renovera hela taket, eller de delar av taket som bör repareras. Googla "takläggare Falun" om det är i Falun som du behöver renovera taket. Då kan du sedan begära offert och referenser innan du bestämmer dig. Lycka till!

Så gör du taket säkert

31 jul 2019

Det finns en hel del som man kan göra för att taket ska bli en säker plats för alla som av en eller annan anledning behöver arbeta eller vistas på taket. Bland det bästa och säkraste är att skaffa en takstege. Då ligger takstegen på taket och gör det lätt för den som ska röra sig i lodrät riktning upp och ner för taket, sedan kan man alltid montera en gångbrygga på taket så att man kan röra sig säkert i vågrät rörelse fram och tillbaka. Det allra viktigaste är ändå att se till att bygga ett säkert ankarfäste där den som arbetar på taket ska kunna fästa sin säkerhetslina på. Dessutom kan man alltid bygga olika säkerhetssteg, som till exempel invid skorstensfoten. Ett steg vid skorstenen gör att det är lättare att röra sig säkrare upp och ner för skorstenen.

Anlita takläggare för monteringar

Det bästa man kan göra, som lekman är att anlita en takläggare som kan delen med säkerhet. Vilka kan säkerhet på tak bättre än de takläggare som arbetar dagligen med dessa saker? Om du funderar på att få produkter som ökar säkerheten på ditt tak, anlita då en takläggare som kommer och monterar fast alla viktiga produkter för taksäkerheten. Varför inte se till så att de även rensar hängrännor och stuprör när de ändå är uppe på taket. Då kan man alltid dra av arbetskostnaden med Rot- eller Rut-avdraget. Lite oklart hur Skatteverket klassar just rensning av häng- och stuprännor; är det städning (giltigt för Rut-avdraget) eller klassas det som en renovering (giltigt för Rot-avdraget)? Den som bestämmer sig för att försöka få igenom avdraget lär se vilkendera det gäller som.

Viktigt rensa och hålla borta smuts

Vill man att taket ska hålla i många år, är det en bra idé att rensa bort smuts och hålla taket så rent som det går. Har man till exempel tegelpannor kan det lätt börja gro en massa fukt och sedan mögel på taket om man inte rensar bort allt som kan ge upphov till liknande. Om det börjar växa mossa på taket, ger det alltid en grogrund för möglet, som behöver organiskt material för att kunna växa. Blöta löv, grenar och kvistar gör också att det blir större risk att röra sig på taket.

Läs mer här om du önskar få tag i takläggare som arbetar lika mycket med taksäkerhet som med att både renovera och lägga nya tak.

Vilket slags tak passar ditt hus?

23 jul 2019

Har du ett hus som du behöver renovera eller lägga nytt tak på? Då har du det framför dig; att välja vilket takmaterial som du ska lägga på taket. De olika materialen passar olika bra på de olika husen. Beroende på vilket århundrade och årtionde som ditt hus är byggt under, passar de olika materialen till ditt hus. Ju äldre huset är, desto viktigare att man väljer rätt slags material till taket annars blir huset fult när man lägger taket.

Tegelpannor till taket

Har du ett hus från förrförra sekelskiftet (mellan 1800-1900) bör du lägga antingen ett plåttak eller tegelpannor. Det är det material som man använde när huset en gång byggdes. Beroende på hur fasad och fönster har renoverats, bör man även anpassa materialet som man lägger på taket. Tänk på att taket bör luta mer än 22 grader. Om inte bör man undvika tegelpannor till taket. 

Betongpannor

Betongpannor är ett ganska nymodigt material till skillnad från tegel. Betongen är av tradition ett tungt material. Men numera finns det betongpannor som är mycket tunnare och lättare. Betongpannor passar till samma hus som tegelpannor också passar till då betongpannorna påminner om tegelpannor till utseendet.

Plåttak

Plåttak passar egentligen alla slags hus, inte bara uthus, som man av tradition har gjort i Sverige. Det räcker med att titta på de kyrkor och allmänna hus vi ser i storstäderna. Alla har plåttak, vilket var lättare att lägga när det kommer till stora ytor. Plåten är lätt som material vilket gör att den passar till så gott alla slags tak.

Shingel-, papp- och skiffertak

Både shingel, skiffer- och papptak är material som inte kostar lika mycket som de andra material som vi har taigit upp här. De tre olika materialen passar mycket bra på så gott som alla slags hus. Särskilt shingel- och skiffertak, ger tak som skiftar mycket och gör taket till ett levande tak. Papptak ser mest ut som asfalt på taket, vilket gör att funkishus från 1950-60-talet ser mycket fina ut.

För alla dessa olika slags tak kommer man att behöva anlita en takläggare. Det är inte bra att ge sig upp på taket ensam som amatör och lekman. Är man lekman, ska man alltid vara två, då den ena kan hämta hjälp om något skulle hända. Särskilt om man aldrig har lagt tak förut ska man inte ge sig upp på taket och tänka att man själv ska lägga om taket. Då är det bättre att anlita en takläggare i Täby, till exempel. Här kan du läsa mer; takläggaretäby.nu.

Utnyttja taket till billigare el

23 jun 2019

Visste du att du kan beställa ett solcellspaket till din villa? Om du har en villa är det ingen dum idé att skaffa dig ett solcellspaket för din villa som ger dig möjlighet att sänka dina kostnader för elen, en gång för alla. Vi har ju alla gjort oss alltmer beroende av elen för i princip allt som vi gör i våra liv. För vår konsumtion, för vår vardagsliv och på jobbet. Vi kan inte tänka oss en värld där vi inte använder el. Så varför inte se till så att du har garanterat el till din villa? Så här gör du

Så får du elen billigare i framtiden

Beställ först hem ett helt solcellspaket från PPAM Solkraft. Då kommer du ut och installerar solpanelerna på ditt villatak. De installerar aggregatet som omvandlar energin från solljuset till el som du kan använda på en gång. Om du vill kan du sedan få service på anläggningen så att företaget då ser till så att inget händer installationen som de har gjort hemma hos dig. Du får snart gratis el, ju längre tid som dina egna solceller producerar elen till ditt hushåll desto större blir vinsterna för dig ekonomiskt. Initialt kommer det att kosta, men när väl tiden går och du slipper alla andra kostnader för elen, kommer du både få egen gratis el, och kunna sälja överloppsel till det allmänna elnätet. Så ju fler solpaneler som du installerar desto mer kommer du sedan att kunna sälja till elnätet.

Så mycket kan du vinna på egen el

Om din villa skulle utrustas med en PPAM solkraftsanlägäggning skulle 18 sådana kunna leverera 5.500 kilowatt per år. Efter avdragen för Rot, skulle det kosta 96.000 kronor. Men vi säger at du annars betalar cirka 7.500 kronor per år i elräkning. PPAM Solkrafts solceller har en livslängd på 30 år. Sett över den tiden kommer du förmodligen att gå på plus med kanske 220.000 kronor under den långa tiden. Dessutom kommer din fastighet att öka i värde med solpaneler som är installerade på taket. Så vad väntar du på? Det är ingen idé att dröja längre. Den nuvarande regeringen har bestämt att förlänga tiden för statligt stöd till installation av solceller med 30 procent så det är alltid bäst att installera solceller så snabbt som möjligt då man inte vet hur länge det statliga stödet kommer att finns kvar. Du kan alltid fråga om mer teknisk information på  [email protected] Lycka till!

Dags för nytt tak?

18 jun 2019

Sommartid brukar innebära stora renoveringar för alla villaägare. Det är då man ska passa på att renovera fasaden, taket och fönster. Det är då som det inte gör något om man har fönster öppna och renoverar dem. Det är på somrarna som det är så pass torrt att man kan lägga nytt tak, om det behövs. Att lägga nytt tak regelbundet är bra för villan, och man säkerställer att ingen fukt tar sig in och skadar den. Vilket material har du tänkt dig för ditt tak?

1. Tegelpannor

Det mest klassiska tak som används i Sverige är tak med tegelpannor. Det är ett mycket omtyckt material och ger ett fint utseende. Tegelpannor som får förbli oskadda håller ända tills de skadas av någon yttre kraft. Annars håller de i tusentals år. Teglet kan däremot drabbas av fukt och mögla. Om du tar dig upp på taket och ser gröna alger, eller någon växtlighet på tegelpannorna då har fukt och mögel drabbat dem. Då bör man tvätta bort allt det med mögeltvätt. Tvättar man bort all växtlighet så ser man till att få bort allt sådant och taket är oskatt på nytt.

2. Papptak

Vissa hus, som byggdes under 1950- och 60-talet och som har en arkitektur som kallades funkis, brukar ha papptak. Vill man inte ha papptak, kan man lägga på ett annat slags tak. Man brukar inte använda tegelpannor på taken till funkishus, då de inte har någon vinkel, och regnet inte har någonstans att rinna av mot. Egentligen bör inga tak vara platta i Norden där vi har stor mängd nederbörd varje år.

3. Betonpannor

Det finns betongpannor som man numera kan lägga på tak och som håller mot väta, minst lika bra som tegelpannor. Betong är ett material som heller inte slits ut och håller egentligen mot allt. På samma sätt som tegelpannor håller det tills någon yttre kraft skadar det (om man medvetet förstör betongen).

4. Plåttak

Plåt på tak är ett alldeles utmärkt material och är lätt att måla om. Underhåller man taket och målar vart 40-50 år kan man få det att hålla i flera generationer. Det är också lättare att skotta bort snön från ett plåttak, om man jämför med ett tak av tegelpannor.

För säkerhetens skull är det bäst att anlita en hantverkare som går upp på taket och underhåller det, eller när det är dags att lägga ett nytt tak. Läs mer här om du behöver en takläggare i Sundbyberg.

Behöver du byta hängrännor och stuprör?

7 jun 2019

Är det dags att byta hängrännor och stuprör? Sommartid brukar alltid innebära renovering och underhåll av befintligt tak. När det är torrt som det är just nu, är det läge att byta ut taket, och delar av det, såsom hängrännor och stuprör. Just hängrännor och stuprör brukar samla smuts, grenar, löv och ibland till och med mossa. Allt det gör att vatten och nederbörd har svårt att rinna av taket och ner i marken där det hör hemma. Att byta ut de delarna är viktigt så att man säkerställer så att taket inte behöver bära så mycket av nederbörden. Det bästa tak är det som är torrt även när det regnar och snöar mycket, som på vintrarna.

Passa på att byta vindskivor

Om det är så att du hyr en byggställning, lift eller någon annan ställning som hjälper dig att komma högt upp på taket, kan du passa på att även byta ut vindskivor, till exempel, när du ändå är uppe på taket och byter ut hängrännor och stuprör. Att nå vindskivor är nämligen särskilt svårt när de sitter så högt uppe på taket. Vindskivor är dessutom delar på villan som snabbt slits ut och som tar emot det mesta av väder och vind och kan behöva bytas ut snabbare än andra delar av taket. Så om du ändå är uppe på taket och byter ut hängrännor och stuprör kan du lika bra passa på att byta ut vindskivorna, eller i alla fall se över konstruktionen och status på vindskivor.

Hur ser taksäkerheten ut?

En annan sak som är lika viktig som hängrännor och stuprör är att se över hur taksäkerheten ser ut på ditt tak. Har du takstege? Ankarfäste och ankarstegar? Om inte är det verkligen dags att montera fast sådana. Att ge sig upp på taket på ett så säkert sätt som det bara går är mycket viktigt. Och som villaägare bör man ge sig upp på taket så ofta som man bara kan. Att det är vanligt att villaägare drabbas av skador på taket är en så pass vanlig skada, att försäkringsbolagen vägrar ersätta för skador som uppstår för att det regnar in genom taket. Så det är bäst att läsa det finstilta i din husförsäkring. Om det är så att du inte heller får ersättning för läckande tak, så är du själv ansvarig för att det inte regnar in genom taket och bör då säkerställa att du har ett tätt tak.

Underhåll av tak

28 maj 2019

Taken på småhus och villor får dagligen utstå mycket slitage i vårt nordiska klimat. Det är viktigt att med jämna mellanrum titta till taket och leta efter skador och brister för att slippa framtida problem med dyra fukt- och vattenskador. 

Hur går det då tlill? Här listar vi lite olika tips och råd:

Taket ska vara rent -Har man ett tegeltak ska man se till att det är fristt från växtlighet. Mossa, löv och kvistar som ligger länge på taket kan orsaka att fukt och vatten tränger in under takpannorna. Detta gälelr också ränndalar och stuprör med mera. 

Undersök takpannorna - Först och främast ska man se till att alla pannor ligger rätt. Om inte flytta de som ligger snett. Det finns annars risk att vatten kommer ner under pannorna. Självklart ska man byta ut trasiga eller spruckna pannor av samma anledning. Takpannor kan frysa sönder och spricka eller så har något föremål, som till exempel grenar och kvistar, haft sönder takpannorna. Även kraftig blåst kan vara en bov i dramat. 

Rostiga plåtdelar - Har man plåtdetaljer på taket ska dessa undersöka noga. Rostangrepp på till exempel skorstenar behöver bytas ut för att att slippa framtida problem. Se också till att plåtar sitter fast. Kontrollera extra noga takvinklarna där det annars kan komma in väta. 

Skarvar och ränndalar kan också vara skadade eller inte hålla tätt. Laga eller byt ut bristfälliga plåtar. 

Takpappen - Under tegelpannorna finns oftast takpapp. Lyft på pannorna och undersök hur statusen är. Leta efter glipor, bubblor och sprickor. Avlägnsa eventuellt skräp i form av växtlighet, löv och barr. Är takpappen skadad bör den bytas ut. Undersök även taket invändigt från till exempel vinden. Vad ska man titta efter? Ett vanligt ställe där det kan uppkomma skador av fukt och vatten är nere vid takfoten. Ett annat ställe är undertaket vid skorstenens fot. Ofta är det skorstensbeslaget som har birster av rost eller andra skador vilket gör att vatten rinnder ner längs murstocken. Kolla även ventilatinsrör och stosar. 

När det gäller allt arbete på tak så är säkerheten oerhört viktig. Bär alltid säkerhetssele och annan utrustning. Det är många som årligen skadas efter fall från tak. 

När det gäller större arbeten rekommenderas alltid att ta hjälp av en takexpert. En utbildad takläggare har stor kunskap om tak och vilka åtgärder som krävs. Eftersom taket är så känsligt för fuktskador så är det inget man chansar med om man är osäker. Hittas stora vrister krävs en renovering eller omläggning.  

Så fungerar det att få nytt tak

24 maj 2019

Säg att du vill få ett nytt tak. Det kanske är ett äldre hus som du bor i. Om det är mer än 30 år sedan som något gjordes åt ditt tak, och vi säger att du bor i Nacka, utanför Stockholm och hus som finns i Storstockholmstrakten utsätts nämligen för ett ganska fuktigt klimat bör man bygga om taket. Så har man ett hus med ett tak som är åtminstone mer än 30 år gammalt är det mycket viktigt att gå upp på taket och ta reda på hur det ser ut där. Helst bör någon som är van vid takomläggningar göra detta. En sådan kan nämligen avgöra vad som behöver göras på ditt tak. 

Besiktning av taket

Om du ber en takläggare i Nacka om att komma ut och eventuellt lägga om taket, och googlar "takläggare Nacka" för att få tag i en takläggare som arbetar i Nacka bör du då få flera kontaktuppgifer till sådana som arbetar där. De bör då komma ut och gå upp på taket. Sedan kan de avgöra vad ditt hus behöver; behöver man endast tvätta taket? Om du har ett tak av hög kvalitet men det är länge sedan det sköttes om kan det vara mycket smutsigt och det kan vara angripet av fukt, men ändå hålla tätt. Då räcker det med att bara tvätta det så håller det för längre tid. Om taket visar tecken på att det behöver förnyas, kan man i stället måla om det så får det en ny yta. Målar man om det, får den en bättre yta som håller bättre mot väder och vind. Men om taket är så illa däran att inget av alternativen räcker för att hålla taket intakt, kan man behöva lägga om taket helt och hållet.

Offert

Innan man bestämmer sig för det ena eller det andra sänder företaget en offert. Man gör inget förrän du som kund har godkänt deras offert. Ingen vill få en oebhaglig överraskning och inget företag vill ha en kund som inte betalar för sig. Därför sänder man en offert först som kunden godkänner. Efter det har man bestämt vad som ska göras och för vilket pris.

Själva takläggningen

Sedan kommer takläggarna om göra om taket åt dig som kund. Det innebär att deras arbete kan variera beroende på i vilket skick som taket är. Om det inte är så illa skadat kan man läggga på ny plåt ovanpå den gamla plåten. Samtidigt måste man titta på takstolarna och på tätskiktet under plåten eller teglet. Läs mer här.

Så hittar du rätt takläggare

6 maj 2019

Det gäller att vara mycket noggrann när man lägger ett tak. Om man slarvar med den ena delen, får det konsekvenser för hela taket. Slarvar man med underlaget, kommer man att behöva dras med risk för fukt och i förlängningen mögel och att dra upp taket och riva ut det som har angripits av fukt, blir otroligt kostsamma för villaägaren. Därför bör en takläggare alltid göra alla delarna av allt det som utgör tak så noggrann det bara går. Här anser vi att man inte kan vara för noggrann. Så hittar man den som arbetar så där som bara önskar att en takläggare ska göra?

Jämför olika takläggare med varandra

Kan det verkligen skilja sig åt mellan olika takläggare? Det kan skilja mellan olika takläggare då vi alla är olika människor. Vissa är noggranna, andra mer slarviga, vissa är snabba och kvicka, andra är långsamma. Därför bör man alltid ta reda på i förväg hur den takläggare arbetar som du funderar på att anlita. Ska man gå på det som alla takläggare beskriver sig som, kommer man ingenstans. "Alla" är ju duktiga, noggranna och gör arbetet på en rimlig nivå. Så ska man kunna välja de duktiga bland alla som erbjuder takläggning, bör man alltid fråga om referenser. Vad deras tidigare kunder säger om takläggarna är viktiga indikationer på hur de arbetar, hur de bemöter sina kunder och hur snabbt de arbetar. Läs på så mycket du kan om den takläggar som du funderar på att anlita.

Viktigt be om så realistisk offert som möjligt

Innan du bestämmer dig för vilken takläggare som du ska anlita är det allra bäst och absolut nödvändigt att få en så realistisk offert som möjligt. Man vill ju inte få en obehaglig överraskning när det är dags att betala för arbetet. Går arbetet till exempel på en löpande räkning, vet du aldrig hur dyrt det blir. Då är det bättre att skriva ett avtal där summan är nämnd, så att du vet att det inte bör bli dyrare än en viss summa som du vet att du kan betala. Om du tar kontakt med en takläggare och de vill komma ut och se med egna ögon på vilket tak det är som du vill att de ska lägga, då kan de också ge en så realistisk offert som möjligt. Gör de inte det, bör du välja en annan takläggare. Att komma ut och ta sig tid för det för att kunna ge kunden en bra offert visar på att de är noggranna. Läs mer här.

Olika material för taket – så fungerar de

24 apr 2019

Om det är dags för att antingen lägga om taket på din villa, säg att du bor i Huddinge, då kanske du vill få tag i en hantverksfirma som kan lägga tak i Huddinge. På samma sätt är det ju om du bor i någon annan förort till Stockholm, eller kanske i Göteborg, Malmö eller någon annan storstad. Bäst är att googla "takläggare Huddinge" om det är där du behöver en takläggare. Sedan är det bara att ta kontakt, be om offert och om referenser. Offert, för att du som kund, ska få en uppfattning om hur mycket som det kan komma att kosta, referenser för att du som kund ska få en uppfattning om hur de bemöter sina kunder, hur de arbetar och allmänt får veta om de är pålitliga, trevliga och bra att ha att göra med.

Ta ställning till vilka material som du vill lägga tak med

När du väl har fått tag i några hantverksfirmor som har angett att de lägger nya tak i Huddinge, bör du sedan bestämma dig för vilket slags tak som du vill ha. Vill du ha ett plåttak, ett tak med tegelpannor, betongpannor eller vill du ha ett papptak? De olika materialen passar bättre och sämre till den slags villa som du har. Har du till exempel ett hus som är ett funkis-hus och som är byggt under 1950-60-talet, passar ett papptak bäst. Har du ett hus med sadeltak, passar tegelpannor eller betongplattor bäst. Vill du ha ett tak som håller i minst 50 år och du lätt kan renovera passar ett plåttak bäst. Det går alldeles utmärkt att måla ett tak i tegel och betong, även om det tar längre tid.

Renovera är bättre för miljön

Tänk på att det är mer miljövänligt att renovera än att skaffa nytt. Det krävs mycket mer energi att tillverka ett helt nytt tak, än att renovera ett befintligt. Så om du ska lägga nytt tak, välj i så fall ett tak som dels kommer att hålla för längre tid och som är lätt att renovera. En skicklig takläggare kan renovera i princip vilket tak som helst. Hållbara tak är de som läggs med tegelpannor, betongpannor eller plåttak. Dessa slags tak kan hålla i 50-80 år om man är noggrann och regelbundet ser över taket. Det är inte enbart yttertaket som slits ut, det kan vara läkten, underlaget eller takstolarna som behöver underhållas. Läs mer här.

Totalentreprenad – hur fungerar det?

14 apr 2019

Kortfattat innebär totalentreprenad att ett företag står för allt jobb inom ett projekt. Detta alltså från planering till att utföra jobbet. Det kan även vara att de har totalt ansvar för en del inom ett större byggprojekt. För privatpersoner handlar totalentreprenad däremot allra oftast om att anlita ett företag som tar ”hand om allt”.

Wikipedia presenterar ordet entreprenad med att det är ”ett löfte” om att utföra ett specifikt jobb till ett förutbestämt pris. Detta gäller även för totalentreprenad även om det ett större ansvarsområde. Företaget tar ”totalansvar” för arbetet.

Totalentreprenad kan skilja sig något i funktion och struktur och detta inte minst mellan hur det är utformat mot privatpersoner och företag. För en privatperson kan det se ut på följande sätt:

Badrumsrenovering – ett klassiskt exempel på totalentreprenad

En villaägare i Uppsala vill få ett av sina badrum renoverade. I ett sådant jobb behöver både elektriker, plattsättare, snickare och VVS-installatörer samarbeta. Det är alltså flera olika branschfolk som behöver uträtta jobb och detta i en specifik ordning.

Villaägaren söker upp 5 - 6 olika företag i Uppsala som erbjuder badrumsrenovering. Det allra vanligaste är att dessa företag just erbjuder totalentreprenad eftersom kunderna efterfrågar enkla och smidiga lösningar. Det kan exempelvis vara ett plattsättningsföretag som tar hand om entreprenaden. Men det är inte säkert att de har all kompetens inom sitt företag.

Detta företag har i sin tur samarbete med företag i Uppsala inom andra branscher som exempelvis elektriker, snickare m.m. De har samarbetsavtal som reglerar hur arbetet ska utföras, tidsram osv. På detta sätt kan man få all service som behövs utan att behöva ha kontakt med flera företag.

Från början till färdigt badrum

Första steget är att göra en skiss över hur badrummet skulle kunna bli. Detta är något som företag kan hjälpa till med om kunden inte har en färdig skiss. De kan även komma med förslag på material, utförande och ombyggnation.

Andra steget är att göra upp en plan över hur arbetet ska utföras utifrån en tidsplan. På den kan kunden därmed även se när badrummet inte går att använda samt när enbart vissa delar av badrummet står till deras förfogande. Vanligtvis är det bara enstaka dagar som toaletten behöver kopplas bort. Däremot är generellt duschen obrukbar redan från dag ett.

Tredje steget är själva utförandet. För kunden brukar det finnas en kontaktperson för projektet som kunden vänder sig till oavsett vilka frågor som uppstår. Denna kontaktperson jobbar som ”spindeln i nätet” och ska därmed kunna svara på frågor kring projekteringen, budgeten, tidsplanen och annat. Mer info om totalentreprenad. 

När du behöver nytt tak i Norrköping

4 apr 2019

Bor du i Norrköping? Har du villa och funderar på att kanske lägga om taket av takläggare i Norrköping? Då kan det vara bra att anlita någon hantverkare som kanske kan erbjuda sig att komma ut och titta på villan för att avgöra om ditt hus behöver nytt tak. De seriösa gör det kostnadsfritt. För dem ingår det i arbetet att hjälpa eventuella kunder att avgöra om taket behöver läggas om eller om det räcker att endast byta ut en och annan tegelpanna, måla om taket eller vad som nu kan behövas för att taket ska hålla i flera år till.

Passa på att se över säkerheten på taket

Det kan vara bra att passa på och se över taksäkerheten när hantverkare ändå är uppe på taket. Sådant bör man nämligen inte göra själv. Hantverkarna som arbetar med tak är nämligen tränade och utbildade att flytta och röra sig på ett säkert sätt när de arbetar med tak. Däremot bör alla villaägare bära säkerhetssele, hjälm och kunna fästa säkerhetsselen på taket, till exempel på en ankarplats på taket, eller ett nockräcke där du kan fästa säkerhetsselen så att du kan röra dig på taket på ett säkert sätt. 

Vilket slags tak du har avgör renovering eller omläggning

Både materialet som du har valt till din villa och hur lång tid som det har gått sedan taket lades, avgör om det räcker med att renovera om taket, till exempel putsa av tegelpannor, byta ut trasiga tegelpannor eller måla om taket, eller om du bör lägga ett helt nytt tak. Ska du lägga om nytt tak bör man välja material till taket efter både vilken stil det är på huset och hur lågn tid framöver som du önskar att taket ska hålla. Det är ju som så att ju högre kvalitet som vi önskar till taket, desto högre blir priset. Och tvärtom.

Tegelpannor/Betongpannor – tegel och betong har en otroligt lång hållbarhet. Sådana tak kan hålla i mer än 50-70 år. Om ett sådant tak behöver bytas ut beror det oftast på att teglet eller betongen har råkat ut för någon skada på grund av yttre påverkan. Teglet och betongen går alldeles utmärkt att tvätta av eller bara sopas. Har man fått växtlighet eller alger på teglet, bör man tvätta bort det.

Plåt/Stålplåt – ett tak av plåt eller stålplåt håller i cirka 50 år. Efter 20-30 minuter bör man måla om det för att det ska hålla för en ännu längre tid. Målar man om ett plåttak, ser man till att plåten får ny yta, vilket gör att taket håller under längre tid.

Papptak – ett papptak håller inte särskilt lång tid. Högst 20 år håller ett sådant tak och sedan bör man lägga om det med nytt papptak.

Så går ett stambyte till

16 mar 2019

Det är ofta en stor investering att bygga om eller renovera en fastighet. Det kostar såväl pengar som tid. Då är det viktigt att renoveringen blir riktigt utförd redan från början. Det gäller inte minst när en fastighet ska renovera sina stammar!

“Det är viktigt att förstå att ett stambyte är helt nödvändigt för att undvika problem med trasiga avlopp och vattenskador framöver”

Då ska rör- och ledningar som leder vatten till och från fastigheten bytas ut. Alltså både vattenledningar och avloppsrör. Dessa har en viss livstid och byts de inte ut i tid finns stor risk för att boende får problem med vattenskador och strul med avloppen i sina lägenheter. Det är alltså absolut nödvändigt att byta stammar med viss intervall.

Boende varnas i god tid

Att byta alla stammar betyder att alla lägenheter i en fastighet omfattas. Alla boenden ska få veta att stambytet ska ske och vilka datum man kan räkna med att bytet pågår. Det här ska man få veta i god tid. Sedan kan förstås stambytet dra ut på tiden, då får fastighetsägaren informera om nya tidsramar eftersom de ändras. Beroende på hur slitna stammarna är blir bytet mer eller mindre omfattande. Som grundregel brukar fastighetsägare passa på att byta ut allt, eller i alla fall det mesta när väggar och golv ändå ska öppnas för att hitta ledningarna. Det är en stor apparat både för fastighetsägaren och de boende som blir utan sitt ordinarie badrum i veckor eller i månader om stambytet drar ut på tiden.

Skydd mot damm och smuts

De boende ska själv se till att göra arbetet och arbetsmiljön för hantverkarna så smidig som möjligt. Se till att plocka bort så mycket som möjligt ur hallen så att det är lätt att gå in och ur lägenheten. Sedan ska förstås själva de rum som ska stambytas tömmas på personliga tillhörigheter så att det går lätt för hantverkarna att riva och plocka ut den inredning och de rör som ska kasseras. Hantverkarnas jobb brukar börja med att de täcker golven i den berörda lägenheten och sätter upp väggar av plast, alltså från en rulle. Dessa väggar fungerar sedan som ett skydd mot damm och smuts att spridas i lägenheten.

Börjar alltid i badrummet

Varje stambyte börjar i regel i badrummet. Här rivs väggar och golv för att rör och ledningar ska bli synliga så de går att plocka bort. Det kan vara svårt för en familj att vara utan badrum en längre tid. Fastighetsägare brukar i regel fixa så att det ska finnas möjlighet till toalett och dusch, tillfälliga vagnar ska finnas tillgängliga så nära fastigheten som möjligt.

Det här kan kännas mycket påfrestande för den som bor i ett hem där badrummet inte går att använda, därför är det viktigt att förstå att stambyte är helt nödvändigt för att undvika problem med trasiga avlopp och vattenskador framöver. Om du har mindre toaletter i ditt hem kan också de omfattas av stambytet. Även kök kan komma att omfattas av bytet. Efteråt har du ett mycket modernare hem eftersom ytskikten också fräschats upp.

Höjda hyror?

Fastighetsägaren har i regeln redan fått ett fast pris från byggfirman. Det fasta priset ska gälla både stambytet och en eventuell renovering i samband med den. Det fasta priset hjälper dig som betalar hyra för ditt hem att få veta hur mycket hyran eventuellt stiger efter stambytet. Det är inte alltid så att hyran går upp, men din lägenhet blir mer värd efter bytet. Läs mer om stambyten i Stockholm på: https://www.finessbygg.se.

← Äldre inlägg