Vilket slags tak passar ditt hus?

Har du ett hus som du behöver renovera eller lägga nytt tak på? Då har du det framför dig; att välja vilket takmaterial som du ska lägga på taket. De olika materialen passar olika bra på de olika husen. Beroende på vilket århundrade och årtionde som ditt hus är byggt under, passar de olika materialen till ditt hus. Ju äldre huset är, desto viktigare att man väljer rätt slags material till taket annars blir huset fult när man lägger taket.

Tegelpannor till taket

Har du ett hus från förrförra sekelskiftet (mellan 1800-1900) bör du lägga antingen ett plåttak eller tegelpannor. Det är det material som man använde när huset en gång byggdes. Beroende på hur fasad och fönster har renoverats, bör man även anpassa materialet som man lägger på taket. Tänk på att taket bör luta mer än 22 grader. Om inte bör man undvika tegelpannor till taket. 

Betongpannor

Betongpannor är ett ganska nymodigt material till skillnad från tegel. Betongen är av tradition ett tungt material. Men numera finns det betongpannor som är mycket tunnare och lättare. Betongpannor passar till samma hus som tegelpannor också passar till då betongpannorna påminner om tegelpannor till utseendet.

Plåttak

Plåttak passar egentligen alla slags hus, inte bara uthus, som man av tradition har gjort i Sverige. Det räcker med att titta på de kyrkor och allmänna hus vi ser i storstäderna. Alla har plåttak, vilket var lättare att lägga när det kommer till stora ytor. Plåten är lätt som material vilket gör att den passar till så gott alla slags tak.

Shingel-, papp- och skiffertak

Både shingel, skiffer- och papptak är material som inte kostar lika mycket som de andra material som vi har taigit upp här. De tre olika materialen passar mycket bra på så gott som alla slags hus. Särskilt shingel- och skiffertak, ger tak som skiftar mycket och gör taket till ett levande tak. Papptak ser mest ut som asfalt på taket, vilket gör att funkishus från 1950-60-talet ser mycket fina ut.

För alla dessa olika slags tak kommer man att behöva anlita en takläggare. Det är inte bra att ge sig upp på taket ensam som amatör och lekman. Är man lekman, ska man alltid vara två, då den ena kan hämta hjälp om något skulle hända. Särskilt om man aldrig har lagt tak förut ska man inte ge sig upp på taket och tänka att man själv ska lägga om taket. Då är det bättre att anlita en takläggare i Täby, till exempel. Här kan du läsa mer; takläggaretäby.nu.

23 Jul 2019