Varför är det så viktigt med rätt ventilation?

God ventilation i bostäder är av yttersta vikt. En otillräcklig ventilation kan leda till försämrad hälsa och skador. Hur kan man upptäcka bristande ventilation och vad kan man göra åt det?

Fördelarna med korrekt ventilation

Först och främst är det viktigt att förstå att ventilation spelar en avgörande roll för vår hälsa. Genom att tillföra frisk luft till våra bostäder upprätthåller vi en god inomhusmiljö för både oss själva och vårt hem. Otillräcklig ventilation kan leda till fukt- och mögelskador, särskilt i badrum eller andra utrymmen där det finns risk för kondensbildning. Som privatperson är du ansvarig för att ha en korrekt ventilation i ditt hem, medan hyresvärdar har detta ansvar för hyresrätter. Vad bör man då tänka på när det kommer till ventilation?

Vanliga indikationer på bristande ventilation

När det gäller villor finns det flera tydliga tecken på otillräcklig ventilation. Ett vanligt problem i köket är att matoset inte försvinner på ett tillfredsställande sätt. Denna matos kan sprida sig till andra rum och försämra inomhusmiljön. Ofta beror detta på att spisens utsug inte fungerar optimalt. Det är viktigt att regelbundet undersöka fläkten och se till att filtret rengörs.

En annan indikation är att det bildas kondens runt fönster och på kallvattenledningar. Problemet med detta är inte bara risken för fuktskador utan också att skadliga partiklar stannar kvar inomhus. När det kommer till ventilation är det viktigt att vara medveten om att vissa åtgärder kan vidtas på egen hand, medan andra kräver professionell hjälp. Om du bor i en större stad är det enkelt att hitta ett företag som kan hjälpa dig genom att söka efter "ventilation i Stockholm" på till exempel Google.

Är naturligt luftflöde tillräckligt?

Även om det är bra att ha en viss form av naturligt luftflöde är detta oftast inte tillräckligt. Dessutom kan naturligt luftflöde leda till energiförluster vid uppvärmning. Enligt Boverket bör uteluftsflödet vara minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter bostadsyta, vilket vanligtvis inte uppnås genom enbart naturligt luftflöde. Därför är det att rekommendera att satsa på mekanisk ventilation. För mer information kolla in www.ventilationuppsala.nu.

15 Sep 2023