Valet att renovera

För att hålla sitt hem i gott skick krävs det ibland att man gör en renovering. Det är ett sätt att laga och hålla sitt hem helt och i ett gott skick. Men det kan också finnas andra anledningar.

Många köper hem som är slitna och satsar på en renovering för att man ser ett färdigt resultat som man drömmer om. Det har också blivit en affärsidé för många att köpa nedslitna hem och renovera dem för att sedan sälja till ett högre pris. Men det vanligaste är att man renoverar ett hem som man redan bott i ett tag och kommer bo kvar i. För ett hem är hela tiden under ett slitage som gör att en viss renovering alltid ligger i framtiden.

Allt eller bara lite

En renovering i Stockholm kan vara ett stort eller mindre projekt. Det kan vara så lite som att man byter ut knopparna på köksluckorna eller målar en vägg. Men det kan också vara mer eller mindre en ombyggnad av hela huset.

Renovering har två olika grundanledningar: man måste renovera eller man vill renovera. I fallet när man måste renovera så är det för att det finns skador på huset, eller för att funktioner inte är som de ska. Det kan vara att elen är gammal och farlig och behöver dras om. Taket är skadat och läcker. Fönster, fasad, grund, dränering, vatten och avlopp är andra tunga delar som kan behöva åtgärdas med tiden. Sådan renovering är sällan njutbar men väldigt viktig.

25 Jan 2021