Vad kan en takläggare i Djursholm hjälpa till med?

Hur ser arbetsdagen ut för en takläggare i Djursholm? Vad är viktigt att tänka på som husägare och vilka takbeläggningar kan man välja bland om man ska anlita en takläggare för sitt tak?

Taket är den viktigaste delen av huset eftersom det är den delen som är mest utsatt för väder och vind och om det finns en brist där så kan det påverka hela byggnaden och innebära stora renoveringar och kostnader. Det är därför viktigt att använda sig av en duktig takläggare när ett nytt tak ska läggas eller när renovering eller översyn ska ske. En skada på ett tak kan vara osynlig för det otränade ögat och dessutom är det nog få som har för vana att via stegen klättra upp på sitt tak för att göra en översyn. Om man får takarbeten ordentligt gjorda med en gång och med bra material, så kan man i första hand göra en okulär besiktning om det har varit mycket blåsigt och med jämna mellanrum be en takläggare göra en kontroll så att allting är helt och korrekt.

En takläggares arbetsdag.

En takläggare arbetar i en onaturlig ställning på en plats som är riskabel på grund av fallrisken, så det är viktigt att arbeta klokt och säkert med till exempel sele. Allt material brukar därför lyftas upp med en kran och vid alla takbeläggningar är det viktigt att takläggaren är noggrann så att inga möjligheter finns att regnvatten ska leta sig in i huset. Takläggare brukar vara minst två och ofta samarbetar de med plåtslagare för att täta alla ytor runt skorstenar och vid hängrännor, stuprör och vindskivor.

Att lägga ett tak.

En takläggare i Djursholm ska kunna lägga alla takbeläggningar som finns och på alla olika slags tak som finns. Som takbeläggningar finns det takpapp, eller tjärpapp om man vill ha en enklare och modernare stil. Det finns också plåttak i olika mönster, där en del ser ut som takpannor. Och takpannor finns i såväl tegel som i betong. Alla dessa takbeläggningar finns i en bred palett av färger. För en mysig, gammaldags touch kan man lägga halmtak och under senare år har takläggare också fått lära sig att lägga levande tak, det vill säga tak med levande växter som olika fetbladsväxter som brukar kallas sedum-tak. Det är friska och tåliga tak som inte behöver mer översyn än andra takbeläggningar.

17 May 2020