Vad innebär rivning i Stockholm?

Har du behov av rivning i Stockholm? Det kan betyda allt från att riva ett helt hus till att förbereda för renovering i en bostad. Vilka önskemål har ni?

För en glad amatör innebär rivning endast en sak. Man ser enorma maskiner framför sig som brutalt tar ned en hel struktur och bereder plats för nytt. Det är brötigt och dammigt och för det mesta effektivt. Efterarbetet förefaller ta mer tid än själva rivandet i sig. På detta sätt går en rivning oftast till men inte alltid.

Den mindre spektakulära rivningen är möjligen minst lika vanligt förekommande. Den är bara inte speciellt synlig. När lokaler eller bostäder ska förändras och renoveras handlar det oftast om att mindre strukturer som enstaka väggar eller liknande behöver tas bort. Är det stambyte på gång är också de flesta förändringarna något som sker på fastigheters insida.

En rivning måste planeras noggrant

När man ska utföra en rivning, stor eller liten, måste projektet planeras noggrant. Vid en så kallad tungrivning behöver firman veta om det finns miljöfarliga material som måste särbehandlas i fastigheten. Erfarenhet och skicklighet förenklar och förkortar rivningen. Att forsla bort material är också det en konst och ett moment som tar tid.

Är det aktuellt för er med en rivning i Stockholm behöver ni kvalificerad hjälp. Man ska kunna känna sig trygg med det företag man anlitar och att de kan utföra uppgiften snabbt och säkert. Som med alla jobb börjar det hela med inspektion och planering. Efter accepterad offert ska man kunna räkna med ett väl utfört arbete.

4 Apr 2023