Utnyttja taket till billigare el

Visste du att du kan beställa ett solcellspaket till din villa? Om du har en villa är det ingen dum idé att skaffa dig ett solcellspaket för din villa som ger dig möjlighet att sänka dina kostnader för elen, en gång för alla. Vi har ju alla gjort oss alltmer beroende av elen för i princip allt som vi gör i våra liv. För vår konsumtion, för vår vardagsliv och på jobbet. Vi kan inte tänka oss en värld där vi inte använder el. Så varför inte se till så att du har garanterat el till din villa? Så här gör du

Så får du elen billigare i framtiden

Beställ först hem ett helt solcellspaket från PPAM Solkraft. Då kommer du ut och installerar solpanelerna på ditt villatak. De installerar aggregatet som omvandlar energin från solljuset till el som du kan använda på en gång. Om du vill kan du sedan få service på anläggningen så att företaget då ser till så att inget händer installationen som de har gjort hemma hos dig. Du får snart gratis el, ju längre tid som dina egna solceller producerar elen till ditt hushåll desto större blir vinsterna för dig ekonomiskt. Initialt kommer det att kosta, men när väl tiden går och du slipper alla andra kostnader för elen, kommer du både få egen gratis el, och kunna sälja överloppsel till det allmänna elnätet. Så ju fler solpaneler som du installerar desto mer kommer du sedan att kunna sälja till elnätet.

Så mycket kan du vinna på egen el

Om din villa skulle utrustas med en PPAM solkraftsanlägäggning skulle 18 sådana kunna leverera 5.500 kilowatt per år. Efter avdragen för Rot, skulle det kosta 96.000 kronor. Men vi säger at du annars betalar cirka 7.500 kronor per år i elräkning. PPAM Solkrafts solceller har en livslängd på 30 år. Sett över den tiden kommer du förmodligen att gå på plus med kanske 220.000 kronor under den långa tiden. Dessutom kommer din fastighet att öka i värde med solpaneler som är installerade på taket. Så vad väntar du på? Det är ingen idé att dröja längre. Den nuvarande regeringen har bestämt att förlänga tiden för statligt stöd till installation av solceller med 30 procent så det är alltid bäst att installera solceller så snabbt som möjligt då man inte vet hur länge det statliga stödet kommer att finns kvar. Du kan alltid fråga om mer teknisk information på  [email protected]. Lycka till!

23 Jun 2019