Underhåll av tak

Taken på småhus och villor får dagligen utstå mycket slitage i vårt nordiska klimat. Det är viktigt att med jämna mellanrum titta till taket och leta efter skador och brister för att slippa framtida problem med dyra fukt- och vattenskador. 

Hur går det då tlill? Här listar vi lite olika tips och råd:

Taket ska vara rent -Har man ett tegeltak ska man se till att det är fristt från växtlighet. Mossa, löv och kvistar som ligger länge på taket kan orsaka att fukt och vatten tränger in under takpannorna. Detta gälelr också ränndalar och stuprör med mera. 

Undersök takpannorna - Först och främast ska man se till att alla pannor ligger rätt. Om inte flytta de som ligger snett. Det finns annars risk att vatten kommer ner under pannorna. Självklart ska man byta ut trasiga eller spruckna pannor av samma anledning. Takpannor kan frysa sönder och spricka eller så har något föremål, som till exempel grenar och kvistar, haft sönder takpannorna. Även kraftig blåst kan vara en bov i dramat. 

Rostiga plåtdelar - Har man plåtdetaljer på taket ska dessa undersöka noga. Rostangrepp på till exempel skorstenar behöver bytas ut för att att slippa framtida problem. Se också till att plåtar sitter fast. Kontrollera extra noga takvinklarna där det annars kan komma in väta. 

Skarvar och ränndalar kan också vara skadade eller inte hålla tätt. Laga eller byt ut bristfälliga plåtar. 

Takpappen - Under tegelpannorna finns oftast takpapp. Lyft på pannorna och undersök hur statusen är. Leta efter glipor, bubblor och sprickor. Avlägnsa eventuellt skräp i form av växtlighet, löv och barr. Är takpappen skadad bör den bytas ut. Undersök även taket invändigt från till exempel vinden. Vad ska man titta efter? Ett vanligt ställe där det kan uppkomma skador av fukt och vatten är nere vid takfoten. Ett annat ställe är undertaket vid skorstenens fot. Ofta är det skorstensbeslaget som har birster av rost eller andra skador vilket gör att vatten rinnder ner längs murstocken. Kolla även ventilatinsrör och stosar. 

När det gäller allt arbete på tak så är säkerheten oerhört viktig. Bär alltid säkerhetssele och annan utrustning. Det är många som årligen skadas efter fall från tak. 

När det gäller större arbeten rekommenderas alltid att ta hjälp av en takexpert. En utbildad takläggare har stor kunskap om tak och vilka åtgärder som krävs. Eftersom taket är så känsligt för fuktskador så är det inget man chansar med om man är osäker. Hittas stora vrister krävs en renovering eller omläggning.  

28 May 2019