Trädfällning Stockholm - tips & råd

Funderar du på att fälla ett träd i din trädgård i Stockholm? Det kan finnas många olika skäl till varför man som privatperson vill genomföra en trädfällning. Trädet kan skymma utsikten, trädet kan vara i vägen för solen på den veranda man byggt, trädet kan vara gammalt och se ut att vara dött och trädet kan stå för nära det egna huset för att det ska kännas tryggt och säkert.

Många skäl, men samma procedur oavsett: en trädfällning i Stockholm bör alltid ske av proffs. Ska du fälla ett träd så bör du anlita en utbildad arborist. Vi tänkte här nedan gå igenom lite kring varför och visa på de saker du bör tänka på i samband med att en trädfällning i Stockholm ska utföras. Detta genom att rada upp några snabba punkter - enligt följande:

  • Får du genomföra en trädfällning i Stockholm? Träd bidrar till en bättre miljö genom att binda koldioxid och de ger även ett rikare djurliv. Utgångspunkten är att träd fyller en viktig funktion och att de gör gott i en stadsmiljö. Vill du fälla ett träd på din tomt kan detta innebära att du måste ha ett marklov. Kontakta alltid kommunen innan. Prata gärna med dina grannar också och informera om dina planer.
  • Välj rätt företag. Det är viktigt att en trädfällning sker kontrollerat och på ett säkert sätt. Hur den ser ut ser olika ut. Det kan handla om sektionskapning, det kan handla om att man fäller trädet i en hel kropp och det kan handla om att man kapar alla grenar först. En trädfällning ser olika ut beroende på var trädet är placerat och hur stort det är. En erfaren och utbildad arborist kan göra den bedömningen. Ditt ansvar ligger i att hitta en sådan. Var noga med referenser och se till att företaget kan visa upp certifikat innan du skriver ett avtal.
  • Kan man undvika en trädfällning? Det är också en viktig fråga. I många fall så kan exempelvis en kraftig beskärning av trädkronan och av grenarna räcka för att ett träd ska må bättre - eller för att du ska få den så hett eftertraktade solen/utsikten. Kan man undvika att fälla trädet så är det alltid att föredra!

Läs mer om trädfällning i Stockholm här: https://www.wasatradfallning.se

24 Dec 2022