Totalentreprenad – hur fungerar det?

Kortfattat innebär totalentreprenad att ett företag står för allt jobb inom ett projekt. Detta alltså från planering till att utföra jobbet. Det kan även vara att de har totalt ansvar för en del inom ett större byggprojekt. För privatpersoner handlar totalentreprenad däremot allra oftast om att anlita ett företag som tar ”hand om allt”.

Wikipedia presenterar ordet entreprenad med att det är ”ett löfte” om att utföra ett specifikt jobb till ett förutbestämt pris. Detta gäller även för totalentreprenad även om det ett större ansvarsområde. Företaget tar ”totalansvar” för arbetet.

Totalentreprenad kan skilja sig något i funktion och struktur och detta inte minst mellan hur det är utformat mot privatpersoner och företag. För en privatperson kan det se ut på följande sätt:

Badrumsrenovering – ett klassiskt exempel på totalentreprenad

En villaägare i Uppsala vill få ett av sina badrum renoverade. I ett sådant jobb behöver både elektriker, plattsättare, snickare och VVS-installatörer samarbeta. Det är alltså flera olika branschfolk som behöver uträtta jobb och detta i en specifik ordning.

Villaägaren söker upp 5 - 6 olika företag i Uppsala som erbjuder badrumsrenovering. Det allra vanligaste är att dessa företag just erbjuder totalentreprenad eftersom kunderna efterfrågar enkla och smidiga lösningar. Det kan exempelvis vara ett plattsättningsföretag som tar hand om entreprenaden. Men det är inte säkert att de har all kompetens inom sitt företag.

Detta företag har i sin tur samarbete med företag i Uppsala inom andra branscher som exempelvis elektriker, snickare m.m. De har samarbetsavtal som reglerar hur arbetet ska utföras, tidsram osv. På detta sätt kan man få all service som behövs utan att behöva ha kontakt med flera företag.

Från början till färdigt badrum

Första steget är att göra en skiss över hur badrummet skulle kunna bli. Detta är något som företag kan hjälpa till med om kunden inte har en färdig skiss. De kan även komma med förslag på material, utförande och ombyggnation.

Andra steget är att göra upp en plan över hur arbetet ska utföras utifrån en tidsplan. På den kan kunden därmed även se när badrummet inte går att använda samt när enbart vissa delar av badrummet står till deras förfogande. Vanligtvis är det bara enstaka dagar som toaletten behöver kopplas bort. Däremot är generellt duschen obrukbar redan från dag ett.

Tredje steget är själva utförandet. För kunden brukar det finnas en kontaktperson för projektet som kunden vänder sig till oavsett vilka frågor som uppstår. Denna kontaktperson jobbar som ”spindeln i nätet” och ska därmed kunna svara på frågor kring projekteringen, budgeten, tidsplanen och annat. Mer info om totalentreprenad. 

14 Apr 2019