Takläggare ser över vattenavrinningen i Norrtälje

Att lägga tak handlar mycket om att skydda en fastighet från vatten, och därför sätter takläggare i Norrtälje också upp häng- och stuprännor kring huset.

När du ska välja tak vill du naturligtvis att det ska bli vackert, men det viktigaste är att huset får det skydd det behöver. Nordiskt klimat kan utsätta tak för hård belastning med tung snö, is, varma somrar och häftiga regnskurar. Det tak du väljer måste därför inte bara vara av god kvalitet, det måste också läggas med skicklighet.

När du ska lägga ett tak är det därför viktigt att du kontaktar en yrkesverksam takläggare som ser till att allt hamnar på rätt plats och att underarbetet görs på ett sätt så att taket klarar alla påfrestningar. Det finns mycket att ta hänsyn till när man lägger ett tak, oavsett om det är plåt, papp, tegel- eller betongpannor du har valt.

En takläggare ser till att underarbetet är välgjort och att avrinningen fungerar

När takbeklädnaden är på plats återstår vindskivor, häng- och stuprännor samt inpassningen av skorsten och ventilation. Allt måste passa och vara tätt. En van takläggare vet vad som krävs för att ett tak ska vara säkert även för exempelvis sotaren som kommer att behöva arbeta på taket.

Ett tak behöver stegar, snörasskydd och annan skyddsutrustning som en takläggare avslutar med att installera. Har du anlitat en takläggare i Norrtälje vet du att du har fått ett bra tak med all den utrustning som behövs och att det kommer att hålla i många år.

22 Mar 2022