Tak för nordiskt klimat

Svenska hus håller en väldigt hög standard, jämfört med hur det ser ut i andra länder. Det har svenska hus gemensamt med de andra nordiska länderna. Även i Finland, Norge och Danmark liksom på Island, bygger vi gedigna och väl byggda hus. Vi har en tradition av ingenjörskunskap när det kommer till husbygge. Vårt kalla nordiska klimat har också tvingat oss att bygga på sätt som står emot de extrema väderleksförhållanden som råder här; kalla vintrar med snö och mycket varma somrar, under de senaste tio åren. I England bygger man sällan hus som är så pass bastanta, hållbara och med så hög kvalitet som vi gör, när vi bygger våra svenska hus.

Tak för svenska förhållanden

Vi behöver tak som skyddar mot det rådande klimat som vi har i Sverige. Av den anledningen behöver vi se över våra tak med jämna mellanrum. När var du senast uppe på ditt tak och inspekterade det? Har du den taksäkerhet som du behöver för att kunna röra dig någorlunda fritt på taket? Man behöver alltid bära säkerhetssele, med rep som fästs på någon ankarpunkt på taket. Dessutom behöver man en takstege och fästen på taket där du kan stiga på så att du kan titta runt skorsten, takfönster och andra ställen på taket som man kan behöva kontrollera. Man behöver frigöra smuts och skräp i hängrännor och stuprör, så att vatten och nederbörd kan flöda bort från taket. Och så bör man renovera taket med åtminstone vart tjugonde år.

Anlita säkra takläggare

För att kunna renovera taket på sätt som är nödvändiga, bör man hitta duktiga takläggare som har kompetensen att renovera det med hög kvalitet. Behöver man lägga nytt tak, är det desto viktigare vilka hantverkare som du anlitar. Här anser vi att det är viktigaste med noggrannhet, att hantverkarna är ärliga i sina offerter och inte döljer extra kostnader utan redovisar på ett öppet sätt både vad de gör och vad de tar betalt för. Att lägga nytt tak kostar så pass mycket att det är viktigt att veta att hantverkarna är tillräckligt kunniga, pålitliga och servicevänliga för att man ska bli nöjd med deras arbete och det tak som de lägger. 

Välja material till taket

Här är det en helhet som i alla delar är lika viktiga; takstolar, tätskiktet och yttermaterialet. I alla dessa delar bör takläggaren lägga vikt på noggrannhet. Det är de kriterierna som vi tänker på när vi menar tak med hög kvalitet. Är det tegelpannor, betongpannor, plåt eller ett papptak som du vill använda sig av. Läs mer på: https://www.takläggarevästerås.biz.

30 Aug 2019