Ta hjälp med din rivning

Det är lätt att dra lite förhastade slutsatser och uppskatta tiden gällande en renovering fel – något som kan leda till en högre kostnad och som naturligtvis också gör ett projekt mer slitsamt mentalt. Kort och gott – ju längre tid som förflyter, desto mindre engagerad blir man och desto mindre bryr man sig om det slutliga resultatet. Inte sällan gäller detta projekt där privatpersoner på egen hand och utan professionell hjälp ger sig på att bygga och snygga till.

Där kan man verkligen se att en förlängd tid kan få ett arbete att stanna av helt och med ett efterföljande bygg- och levnadskaos som en direkt följd. Det är ingen slump att vissa tv-program där professionell hjälp kallas in ofta gör detta hos personer vars projekt kommit att avstanna och där man istället börjat med något nytt, och ännu ett och ännu ett och så vidare...

Vad innebär då en god planering och hur kan man se till att hålla en god sådan vid sin renovering? Ja, det första man ska göra är att börja från start och se till att allt gammalt material tas om hand. Just rivning ingår också i en byggnation och gällande detta kan vi säga följande: räkna med att din rivning tar längre tid än vad du från början trott. Särskilt om du bor i en bostad som ligger högt upp i en fastighet och ska renovera exempelvis ett kök eller ett badrum – något som definitivt inte är ovanligt i exempelvis Stockholm.

Underskatta inte arbetet med din rivning

Många tar för givet att en rivning inte innebär mer jobb än att man kan ta en slägga och några verktyg och därefter gå lös på den gamla inredningen; visst – det en rivning ser ut så i teorin – men i praktiken så handlar det om att man dels måste se till att kunna frakta bort allting och att man dels även måste se till att återvinna och följa de ganska strikta lagar vi i Sverige har gällande miljön.

Här har vi faktiskt lite av en nyckel till en lyckad renovering – man börjar metodiskt med sin rivning och där man gärna anlitar en professionell firma för ändamålet. Därefter så har man i och med detta skapat sig mer yta att jobba på, man har tagit bort det västa kaoset och man skaffar sig en bättre överblick kring hur man ska påbörja jobbet.

Professionell rivning är det vi skulle rekommendera att du sätter som första punkt i din planeringslista – oavsett projekt och oavsett om du bor i Stockholm eller i någon annan svensk stad.

25 Oct 2016