Svängkranar för säkra lyft

Med högpresterande svängkranar kan man se till att riktigt tunga lyft sker precist och med stor säkerhet. Anlita ett företag med stor erfarenhet för säkra lyft.

Inom industrin kommer man förr eller senare att träffa på utmaningen att transportera tunga föremål. Ibland fungerar det bra att lasta föremålen på transportfordon, men i produktionslinjen behöver man oftast smidigare lösningar. Inom produktionsindustrin ges tillverkningshastigheten av den långsammaste processen i verksamheten. För att hålla en bra fart på produktionen behöver man flow i alla steg.

Flow är inte att lasta över varorna på truck, låta trucken lasta om varorna till nästa produktionssteg, för att sedan justera laddningen innan produktionen kan fortsätta. Det finns alternativ som gör den processen oändligt mycket lättare. Den lösningen heter kran. Inte kran som i varmvattenkran, utan kran som i lyftkran!

Svängkranar gör jobbet smidigt

Låt en svängkran göra de tunga lyften. Med bra svängkranar kan man vara säker på att lyften genomförs säkert för varorna och för de arbetare som hanterar kranen och lastningen. Det går dessutom att sätta in ett kollisionsskydd i svängkransinstallationen vid monteringen så är man även beredd på det oförutsägbara.

När man är i färd med att installera en kran i en industriell tillämpning handlar det i nästan alla fall om att skräddarsy monteringen. Olika produktionslinjer ser olika ut men det är inget problem om man anlitar ett kranföretag med erfarenhet och ett gott tekniskt kunnande. Med rätt lösningsfokus så kommer kranen att passa verksamheten som handen i handsken och produktionstakten kan ökas rejält.

5 Sep 2022