Spara pengar genom att investera i ny isolering

Ett välisolerat hus gör att värmen stannar inne och kylan ute vilket håller uppvärmningskostnaderna nere. Därför är det lönsamt att investera i ny isolering. Det är inte så många hus som finns kvar från tiden när man inte använde isolering. Riktigt gamla hus från 1600- och 1700-talet byggdes utan isolering men hus från den tiden brukar vara kulturminnen. Skickliga hantverkare kan då på senare tid ha förbättrat husen genom varsam isolering. Detta har gjort att vi fortfarande kan bo i dessa äldre byggnader.

Människor som bodde i hus som saknade isolering hade emellertid en helt annan livsstil än vad vi har idag. Man hade varma sockor, tjocka koftor och kvinnorna hade långa kjolar för att hålla sig varma. Under natten sov ofta flera personer i samma säng för att hålla värmen uppe och för att man var trångbodd.

Runt slutet av 1800-talet började man konsekvent isolera hus som byggdes. De vanligaste materialen var sågspån och halm, men på landet kunde man också se mossa och tång i ytterväggarna. Det blev varmare, levnadsstandarden höjdes och en del hushåll, framförallt i städerna, kunde glädja sig åt rinnande kallt vatten.

Modern isolering är miljövänlig och isolerar både värme och ljud

Den svenska statsministern Per-Albin Hansson talade redan i början av 1930 om det svenska folkhemmet. Detta innebar att Sverige skulle vara ett land där alla hade en god standard. Det dröjde emellertid fram till efter andra världskriget innan man började se förbättrade levnadsvillkor för befolkningen.

Sverige hade stått utanför kriget och industrin var intakt. Den ekonomiska utvecklingen var därför positiv och många förbättringar kunde göras. En av dessa var att man började bygga välisolerade hus så att människor slapp frysa och att man sparade in på uppvärmningskostnader. Det material man använde då var framförallt mineralull.

När vi bygger hus nuförtiden är god isolering en självklarhet. Bor man i ett äldre, dåligt isolerat hus finns det möjlighet att tilläggsisolera med moderna material som cellulosa. Företag som arbetar med isolering i Uppsala har god erfarenhet och vet hur man på bästa sätt kan dra ner på uppvärmningskostnaderna i äldre bostäder utan att förstöra husets karaktär.

17 Aug 2023