Solceller i Gävle - spara energikostnader

Om du vill sänka dina kostnader för hushållsel och samtidigt värna miljön, kan du installera solceller på ditt tak. Kontakta en leverantör av solceller i Gävle.

Solens strålar ger liv åt det mesta på jorden. Solenergi och koldioxid är en förutsättning för fotosyntes. Grödor och skog suger åt sig ljusenergi och producerar mat och biobränsle. Solljus har dock inte utnyttjats för att generera direktel. Men ekonomi och omtanke om miljön har under de senaste åren drastiskt förändrat verkligheten.

Solfångare har utnyttjats för att producera varmvatten. Solceller för att producera användbar energi har låtit vänta på sig. Under senare år har utvecklingen av effektiva solceller varit dramatisk. Du som bor i ett hus kan installera solceller på ditt villatak och täcka upp familjens behov av hushållsel.

Installera solceller på ditt tak

En enskild solcell producerar likström. Genom att koppla ihop flera solceller får du solpaneler på ditt tak. Till en solcellsanläggning behövs växelriktare. Den omvandlar likström till växelström och den energin får du ut från eluttagen i dina väggar. Du får energi för belysning, disk- och tvättmaskin med mera. Beroende på att ljusinstrålning varierar från dag till dag och över säsong kommer din egen elproduktion att variera. Vid flera tidpunkter kommer du få ut mer energi än vad hushållet förbrukar. Den elen säljer du till en konventionell elproducent.

För att installera en solcellsanläggning i Gävle, kan du vända dig till Intercept Solar. De kartlägger ditt elbehov och dina förutsättningar för en installation. Du får hjälp med tillstånd och de installerar och startar upp din solcellsanläggning.

19 Oct 2022