Se över dina stuprör i Stockholm

Stuprör är en viktig del av varje byggnad i Stockholm. Om de är i dåligt skick kan de inte göra det jobb de är avsedda för, vilket kan ge skador på huset.

Alla delar av ett hus är viktiga på sitt sätt. Att man ska ha fönster och dörrar är självklart, liksom väggar, tak och golv. Om inte dessa saker är på plats och är funktionsdugliga så märker man av det omedelbart. Det blåser in och blir kallt, om inte annat.

Andra delar kanske man inte tänker så noga på – man märker inte direkt av ifall de fallerar i funktion. Eller så kanske man ser det men blundar lite för problemet, eftersom det inte känns så akut. En sån sak är det som kallas takavvattning, det vill säga hängrännor och stuprör. Det kanske är blockeringar eller översvämningar i dessa, men man inser inte hur allvarliga konsekvenserna kan bli.

Be någon kontrollera stuprören

Då ska man tänka på att regelbundna kontroller och underhåll av stuprören kan förhindra eventuella problem som kan leda till läckage eller stopp i avrinningen. Det minskar risken för vattenskador på huset som leder till att mer omfattande och kostsamma reparationer behövs i framtiden.

Om man anlitar professionella hantverkare som arbetar med stuprör i Stockholm kan man få hjälp med att ta bort eventuella stopp i stuprören. Därigenom förbättras avrinningen, risken för översvämningar runt huset minskar och därmed risken att det uppstår fuktskador i huskonstruktionen. Genom att satsa på ordentligt underhåll kan man dessutom förlänga livslängden på stuprören.

19 Jul 2023