Satsa på nya säkerhetsdörrar i Stockholm

Äldre flerfamiljshus i Stockholm har ofta inte särskilt bra dörrar ut mot trapphuset. Genom att installera nya säkerhetsdörrar åstadkoms flera förbättringar.

Har du hört talas om säkerhetsdörrar? Det är inget som är till för banker eller flygplan, som man kanske skulle kunna tro. Istället är det något som blir allt vanligare att sätta in i flerfamiljshus i Stockholm. Det handlar alltså om dörrarna ut till trapphuset, som särskilt i äldre byggnader kan behöva bytas ut.

Gamla dörrar bjuder nämligen ofta inte på särskilt bra skydd mot vare sig inbrott, brand eller oljud. Det gör däremot säkerhetsdörrar. I och med det skapar de också trygghet och en bättre boendemiljö. Detta är något som många fastighetsägare har insett och därför har det blivit populärt med säkerhetsdörrar.

Arbetsgången för att skaffa säkerhetsdörrar i Stockholm

Om du äger eller ansvarar för ett flerfamiljshus som har lite äldre dörrar, så kan du kontakta en firma som erbjuder säkerhetsdörrar i Stockholm. De kommer ut på ett kostnadsfritt besök för att titta på hur det ser ut idag och mäta upp exakta mått. Därefter kommer de med en offert på specialtillverkade dörrar som passar husets stil.

När ni accepterat offerten tillverkas dörrarna i verkstad för att sedan sättas på plats i byggnaden. De gamla dörrarna tas ned i samband med detta och forslas bort. Allt utförs av professionella montörer som har certifikat för jobbet. Nya foder sätts på plats och eventuella småskador repareras. Därefter kan ni känna er nöjda med era nya dörrar.

30 Aug 2023