Så sparar du pengar genom att välja rätt tak

Innemiljön i ditt hem är aldrig bättre än det tak du valt. Utemiljön ser aldrig snyggare ut än det tak du valt. När du måste byta tak är det av många anledningar viktigt att du väljer rätt.

Det första man lägger märke till när det gäller fastigheter är oftast taket. Tillsammans med fasaden och fönstren är det taket som är det första intryck någon får av ett hus. Därav följer också att ett trasigt och slitet och illa underhållet tak drar ner intrycket rejält. Om det bara handlade om utseendet kunde man acceptera det, men ett dåligt tak ger också ett dåligt inomhusklimat i din fastighet. I en byggnad där människor vistas dagligen är det viktigt för hälsan och ekonomin att taket gör jobbet - håller inne värmen utan att hindra ventilationen. Är byggnaden ditt hem blir det ännu mer viktigt att innemiljön fungerar.

Vilket tak passar mitt hus?

Du har inte köpt din bostad utan tak och därmed har du ett bra utgångsläge och en fingervisning om vad som kan passa. Att byta material på ett tak är något som absolut kan göras men inte utan eftertanke och kunskaper. Om du idag har exempelvis plåttak är det inte givet att du kan byta till takpannor utan vidare. Kolla med en takfirma så att de kan göra en bedömning av hur underarbetet ser ut. Det kan också vara så att kommunen har synpunkter på byte av material - men om du anlitar en lokal byggfirma bör de veta vad som gäller och kan ge dig råd även där. Annars får du kontakta byggnadsnämnden. Förutom den estetiska vinsten vid takbyte är det främst kostnader för uppvärmning som är intressanta när du gör ett takbyte. Orsaken till det stavas isolering.

Isolering och tidens tand

När man lägger ett tak börjar man alltid med att lägga isolering. Som naturligt är slits denna och förlorar i förmåga medan åren går. Många tak är också lagda för ganska många år sedan och kanske inte alltid med dagens kunskaper och teknik. Då har vi en situation där enormt mycket värme helt enkelt försvinner ut genom taket. Det är då en ren vinst att byta tak och få nyisolerat, och du kommer att märka det på din energiräkning. Om du sedan också ser över dina fönster, kommer du troligen att kunna ta emot och betala din värmefaktura med ett leende i fortsättningen.

3 Jun 2020