Så hittar du bästa hantverkare till takmålning

Att arbeta som takmålare är ett arbete som kräver att man inte är höjdrädd. Om så skulle vara fallet är det bättre att man som hantverkare ägnar sig åt någon annan form av hantverk. Har man väl valt att arbeta med takmålningar är det viktigt att klara av höjder och att inte vara rädd att vistas mycket på tak. I Stockholm finns det minst ett 10-tal företag som enbart ägnar sig åt takmålningar. De allra flesta av dessa, utför även andra typer av lagningar av tak, lägger nya tak, installerar olika slag av takskydd, skottar snö på vintrarna (på taket) och utför alla slags reparationer och underhåll på taket i Stockholm. Så vilka av alla takmålare och företag som erbjuder takrenoveringar, bör man anlita? Vad är viktigt när man väljer takmålare?

Kundbemötande

Att hantverkarna har ett gott kundbemötande kan inte nog betonas hur viktigt det är. Det är alltid viktigt att de kan lyssna på vad kunderna säger och vad kunderna tycker är viktigt. Det är trots allt kundens fastighet som ska renoveras. Även om hantverkarna ser att det finns behov av större förändringar, och det bör de alltid påpeka om de ser stora brister på taket, är det ändå husägarna som är ansvariga för huset. Det ansvaret kan inte hantverkarna axla. Därför bör alltid hantverkarna lyssna mycket noga på vad kunden säger att de önskar. Ibland finns det övernitiska hantverkare som gör mer än vad man har kommit överens med kunden. Sådana fall kan man hitta till exempel hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Hittar hantverkarna fel och brister som bör lagas, måste man alltid ta det först med kunden innan man skrider till verket och lagar något som man inte kommit överens med kund om.

Noggrannhet

En takmålare bör alltid genomföra takmålningen på ett noggrant sätt. Det går inte att man anlitar en takmålare som har lämnat kanter på taket omålat, eller som inte är noggrann när det kommer till att sätta fast säkerhetsanordningar på ett slarvigt sätt. Det kan innebära livsfara om de inte är fastsatta på rätt sätt. En kund måste kunna lita på en hantverkares noggrannhet och räkna med att hantverkaren vet vad hon, eller han gör när de väl är uppe på taket.

Pålitlighet

En hantverkare som arbetar med takmålningar måste kunna vara en pålitlig takmålare. Det innebär bland annat att de har F-skattsedel. Utan en sådan kan kunden inte få Rot-avdrag för sin takrenovering. Det måste också vara en hantverkare som enbart anlitar utbildade hantverkare och som har rätt kompetens för arbetet. De bör även vara sådana som betalar in sina skatter och har en god ekonomi. Som kund vill man inte ha en takmålare som finns där ena veckan men som nästa vecka har gått i konkurs.

21 Nov 2019