Radonundersökning i Stockholm mäter radonhalt

Om du misstänker att du har hög halt av radon i dina lokaler, bör du göra en mätning. Anlita ett professionellt företag som kan radonundersökning i Stockholm.

Radon är en radioaktiv ädelgas. När radon sönderfaller kan så kallade radondöttrar bildas. Vid inandning av denna sönderfallsprodukt kan lungorna skadas och ge lungcancer. Radon förekommer i mark, byggmaterial och vatten. Efter att ha fastställt om en lokal har en hälsovådlig halt av radon, finns det dock åtgärder att vidta.

Du driver verksamhet i en fabrik med källare. Du är orolig för att radon läcker in i källarlokalen från marken via byggnadens sula. Samtidigt vet du att fabriken är byggd under första halvan av 1900-talet och då användes blåbetong. Det typen av betong är känd för att innehålla radon.

Radonundersökning i Stockholm med proffs

Du är naturligtvis rädd om din personal och dig själv. Och därför låter du ett företag som kan radonundersökning i Stockholm göra en mätning. Det visar sig att halten i källaren är alldeles för hög, men du måste använda lokalen för lagring och en del monteringsarbeten. Mätningen visar också att radonhalten i lokalerna på markplan är lite för hög.

Vilka åtgärder går att vidta för att sänka radonhalten? I din källaren saneras radon genom att täta bottenplattor och rör, men också med en radonsug. Det visar sig att väggarna i din lokal avger radon från blåbetong. Lösningen blir att förbättra ventilationen. Luften måste helt enkelt bytas ut oftare. Du kan exempelvis installera ett nytt FTX-system, som gör att frånluften värmer upp tilluften via en värmeväxlare.

2 Oct 2022