Papptak ett bra val i Stockholm

Kan man verkligen ha papptak på hus i Stockholm? En fråga som endast kan besvaras med ett enda ord, ja. Det är en möjlighet som är både hållbar och prisvärd.

Det var när Ingvar tyckte det var dags att se över taket som han stötte på begreppet papptak. Något han aldrig hade hört talas om tidigare. Det var under en bokad besiktning som kunskapen mottogs. Takläggaren kom ner efter att ha sett över taket och bekräftade att det var god tid att byta ut takpannorna.

De hade diskuterat kostnader och vad som skulle vara bäst just i Ingvars fall. De tegelpannor som han hade nu skulle kosta en hel del att köpa in nya. Så även om det var snyggt var han inte säker på att det var värt det. Takläggaren berättade då om att många nu valde att lägga papptak.

Papptak, varför inte?

Efter att ha lyssnat på takläggarens förklaring om olika typer av tak bad Ingvar honom att berätta mer om just papptak. Kunde det verkligen se lika bra ut som om huset hade tegelpannor? Takläggaren tog fram sin mobil och knappade fram och visade några bilder på papptak i Stockholm. Ingvar var tvungen att medge att det var snyggt.

Fördelarna, fick han veta, var att de var starka och mycket täta. Därför var risken liten för att fukt skulle ta sig in i taknocken. Där fanns inga springor där vattnet kunde ta sig in. Taket var i de flesta fall billigare än andra tak. Dessutom gick det snabbt att lägga så arbetskostnaden var betydligt lägre. Något som Ingvar tyckte lät mycket intressant.

29 Nov 2022