Olika typer av hustak

Funderar ni på att lägga om taket? Då kanske ni även ska passa på att byta till ett helt annat material. Alla material passar inte alla hus, men en kunnig takläggare kan ge goda råd om detta.

Att lägga om och byta ett tak kostar en del men förhoppningsvis behöver man bara lägga om taket en gång under sin livstid. Men ett takbyte är inte bara en kostnad utan sparar även energi och ökar husets värde. Ett läckande tak leder till kostsamma fuktskador, så att se om sitt tak är en god investering på många sätt. Hur länge ett tak håller beror på underhåll och skötsel, väderförhållanden och även på typ av material. Ett tegeltak kan hålla i hundra år, likaså ett i betong. Ett förzinkat plåttak eller ett modernt papptak håller mellan tjugo till trettio år medan en gummiduk håller cirka femton år.

Det blir allt vanligare med gröna tak

Det vanligaste taket i vårt land är ett tegeltak, men pannor av betong blir allt vanligare. Kanske kommer det av miljöskäl att avstanna, eftersom det vid tillverkningen av betong släpps ut en hel del kolmonoxid. Andra relativt vanliga takmaterial är olika typer av plåttak gjorda av stål, zink, aluminium, koppar och bly. Även det moderna papptaket har fått ett uppsving, då det idag håller betydligt längre än sin föregångare. Shingel är ett material som liknar papp men är i stället format som plattor. Materialet onduline är en asfaltimpregnerad papp. Det finns även hus med trätak. Gröna tak som torv, halm och sedum blir också vanligare. Det gamla skiffertaket läggs också ibland men är mer förekommande på kyrkor, slott och herrgårdar.

Takets lutning och konstruktion är avgörande

En professionell takläggare vet vilket takmaterial som är möjligt att lägga på fastigheten. Vissa takmaterial lämpar sig bara för vissa taklutningar och de olika materialen skiljer sig dessutom mycket i vikt. Man måste vara säker på att byggnaden klarar att bära upp ett tungt tak. De olika taktyperna kräver också olika mycket underhåll. Ett papptak behöver till exempel ses över oftare än ett plåttak. Också priset skiljer en hel del mellan de olika materialen. Betongpannor är betydligt billigare än tegel men kanske inte lika vackra? Betong kan man även färga in i olika nyanser och kan väga betydligt mindre än tegel. Men tyngd gör även att taket ligger stadigare på plats, något man måste ha i åtanke då man bor på mera blåsiga platser.

22 May 2020