Olika faktorer avgör hur länge ett tak håller

Funderar ni på om taket behöver repareras eller kanske läggas om? Hur länge ett tak håller beror på en rad olika faktorer såsom material, väderförhållanden och om man har underhållit det.

Genom att regelbundet - minst en gång om året - besiktiga sitt tak håller man koll på de åtgärder som behöver vidtas. Är det ett tak av tegel eller betong så kan det finnas takpannor som behöver bytas eller läggas tillrätta. Det kan även vara så att det har börjat växa mossa på taket och då måste man ta bort detta för att inte riskera fuktskador eftersom mossa binder fukt. Plåtdetaljerna runt skorstenen kan ha släppt och måste fästas så att fukt inte letar sig in och hängrännor måste alltid rensas från löv så att vatten kan ledas bort effektivt. Håller man koll på taket brukar man även se när det inte längre räcker med reparationer och man i stället måste byta ut det.

Takbesiktning och kostnadsfri offert

Tycker man att det är svårt att själv bedöma vad som behöver göras eller när det är dags att lägga om taket så kan man låta en takläggare i Nyköping göra en inspektion på plats. I samband med offertförfrågan brukar detta vara kostnadsfritt. En takläggare kan även avgöra om det är möjligt att byta taktyp och lägga ett helt annat material än tidigare. Många tycker om tegel men det är inte alla hus som klarar av att bära upp ett tungt tegeltak och då kan takmästaren ge förslag på andra passande material.

13 Dec 2020