När du ska säkra din fastighet med asbestsanering i Stockholm

När asbest introducerades tyckte man att det var ett fantastiskt material. Idag är det förbjudet att använda p.g.a dess hälsorisker. Hur kan du bäst få till en asbestsanering i Stockholm?

Vad är asbest? Asbest är en benämning på en grupp mineraler. Dessa användes flitigt tidigare, på grund av sina goda egenskaper inom bland annat bullerdämpning, isolering och brandskydd. Asbest kan finnas på oerhört många ställen i en fastighet. Som nämnts användes det som brandskydd och värmeisolering, men även delar som rör, armering, ja till och med fix och fog till kakel och färg och plast kan innehålla asbest. Faktum är att så länge asbest är inkapslat eller sitter fast är det helt ofarligt. Först när det bearbetas lossnar fibrer som länge finns kvar i luften och kan orsaka ett flertal sjukdomar. När det är dags att renovera eller riva måste man alltså ta hjälp för asbestsanering i Stockholm.

Hur kan jag veta om det finns asbest i min fastighet?

För att få riktiga besked om hur det ser ut med asbestförekomst behöver man ta hjälp av sakkunniga och auktoriserade sanerare. De kan med hjälp av provtagning berätta var det finns asbest och hur man bäst avlägsnar det. Asbest är speciellt vanligt i frånluftskanaler, i eternitplattor, i fogar och i äldre plattor och andra golvmaterial. Om din fastighet är byggd eller ombyggd under 40-70-talen kan du tyvärr förmoda att åtminstone delar av den är preparerade med asbest. Eftersom asbest är cancerframkallande då det rivs vid renovering är det en högst reell fara för de yrkespersoner som arbetar med detta. VVS-installatörer och elektriker, städpersonal och fastighetsskötare är exempel på människor som kan vara i riskzonen för att utsättas för asbestdamm. Förr eller senare behöver alla fastigheter renoveras och därför behöver man kontrollera och åtgärda. Asbestsanering är nödvändigt.

Hur går en asbestsanering till?

När du anlitar en seriös och kunnig firma inleder man med att kontrollera förekomsten av asbest. Åtgärderna bestäms av om man vill ta bort all asbest i fastigheten generellt, eller i speciella skikt eller ventilation, och så vidare. Arbetet utförs med skyddskläder och andningsmasker och ingen annan kan eller får vistas i huset medan sanering pågår. När saneringen är klar dammsugs alla ytor med dammsugare med specialfilter. Sedan våttorkas ytorna. Avfallet tas om hand enligt de speciella regler som finns. En fastighet som genomgått asbestsanering är en ren och hälsosam fastighet även för framtidens hantverkare.

13 Jul 2020