När du letar efter takläggare i Haninge

Är taket som du har på ditt hus, slitet? Om taket blir slitet, är det fara å färde när det kommer till huset som du bor i. Ingen vill ha ett hus där det läcker in. Nederbörd som läcker in genom taket kan förstöra taket och skada väggar och tak. Om vattnet och fukten tar sig in till själva husets konstruktion kan huset utdömas som obeboeligt av kommunen. Blir det sedan dags att sälja huset, kan det bli svårt att hitta en köpare till huset. Då är det långt bättre att renovera taket innan en läcka har skadat huset. Beroende på hur taket är konstruerat och vilka material som du har på taket, bör du alltså renovera det med längre eller kortare mellanrum. 

Takstolarna kan behöva ses över

Även om man har ett material av hög kvalitet på taket, såsom till exempel tegel, betong eller något liknande som lär hålla i många, många år, bör man alltid se över takstolarna. Har man ett relativt tungt material som till exempel tegel eller betong som ytskikt, bör man alltid se över takstolarna. Är materialet för tungt kan de slita på takstolarnas och deras konstruktion. I värsta fall kan man behöva ersätta takstolarna med nytt och fräscht material. I bästa fall kan det hända att du inte alls behöver det. Det beror på hur det en gång konstruerades och hur det byggdes från början. Om du har tur byggdes både takstolar och läkten med stor noggrannhet, och du behöver inte göra något med dem.

Besiktiga läkten och underskiktet

Det är lika viktigt att noggrant undersöka husets läkt och underskikt när man ändå undersöker takstolarna. Det kanske kan vara svårt att kontrollera läkten och underskiktet, det krävs i vissa hus att man tar sig upp och kan komma åt under takstolarna och ha med en lampa som man kan rikta mot undertaket. Endast på det sättet kan man kontrollera hur underskiktet och läkten ser ut. Då är det särskilt viktigt att kontrollera hur läkten ser ut just närmast takstolarna.

Anlita ett proffsigt företag för företaget

Om du känner dig osäker på hur du ska kunna kontrollera underlaget och läkten på ditt hus, kan du i stället anlita ett företag som kommer ut och kontrollerar det åt dig. De kan i så fall byta ut hela taket, renovera takstolar och läkt, samt underskikt. Men precis som när man går med bilen till en bilverkstad (som bara hittar en massa "fel" på bilen och saltar räkningen) så gör de inget innan ni är överens om vad som bör göras, vilka material som ska användas och till vilket pris. Läs mer om en sådan takläggare som finns i Haninge på: https://www.takläggarehaninge.se.

8 Mar 2019