Många undertak monteras i Stockholm

Undertaket monteras strax under innertaket och ger ett förbättrat klimat inomhus och ökad trivsel. Dessutom döljer det installationer. Det är vanligt i butiker, på kontor och sjukhus.

Ett undertak kan ge hela lokalen karaktär. När man väljer undertak måste man se till vilka behov som finns i lokalen. Ett undertak ingår inte i stommen, bara kompletterar den. Alla undertak följer europeisk standard, och det gör det lätt för montörer, konsulter och inköpare att välja rätt när de bedömer olika sorters innertak.

Undertak i gallerior och varuhus

I Stockholm med alla gallerior och offentliga lokaler monteras det många undertak varje år. Ett undertak hjälper till att absorbera ljud från sorl, skrammel och maskiner. Det dämpar det lågfrekventa bullret runt om oss som annars skulle upplevas som både störande och irriterande. I konferenslokaler, restauranger och terminaler behöver man ljudabsorberande material i sitt innertak. Det är också en estetisk sak att undertaket döljer alla sladdar och övriga tekniska installationer som sitter i taket. Undertaket är ofta mycket snyggt, med färgade plattor, ljus eller annat som ger lokalen ett elegant intryck. Svensk Byggtjänst har givit ut AMA Hus 14, en Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten. Dessutom ska alla produkter som ingår i ett innertak, dvs. bland annat gipsplattor, träpaneler, metallkassetter, bärverk och monteringstillbehör vara klassade enligt EN 13964, som är en europeisk standard. Där anges bland annat värden när det gäller brandsäkerhet, beständighet mot korrosion (metalldelarna), egenskaper för värmeisolering och förmåga till ljudabsorption. Alla byggprodukter ska vara CE-märkta och ha prestandadeklaration.

Lätt att jämföra undertak

Genom att det finns så tydliga specifikationer för vilka krav som ställs på ett undertak, kan man lätt bedöma olika tak och väga in vilka egenskaper och värden man prioriterar för sin egen lokal. I en matsal vill man säkert dämpa allt skrammel för att det ska vara en trevlig plats att äta på. Värmeisolering är också en viktig fråga, beroende på hur byggnaden i övrigt är beskaffad och vad den används till. Det är inte heller vem som helst man anlitar till att montera ett undertak. Montören ska ha rätt yrkesutbildning, ha arbetat många timmar som lärling, och slutligen ha fått ett yrkesbevis. Funderar du på att installera ett undertak i Stockholm, bör du vända dig till rutinerade experter, så att du får arbetet gjort på ett säkert sätt, effektivt och med precision. Du hittar säkert en undertaksfirma nära dig, och du kan med förtroende anlita dem för arbetet.

10 Jul 2020