Låt en geotekniker inspektera tomten

Att bygga hus på en tomt som ser inbjudande ut för ögat kan vara bedrägligt. En geotekniker kan göra en undersökning av marken redan innan du köper tomten.

Familjen har bott i lägenhet under några år. Ni börjar bli trångbodda eftersom ni väntar ert tredje barn. Ni har drömt om ett eget hus med sjöutsikt och med närhet till naturen. När ni äntligen funnit det ni sökt är det lätta att tappa fattningen. Du berättar för dina föräldrar att ni har fått erbjudande om en tomt.

Har ni undersökt om det verkligen går att bygga ett hus på den marken, frågar din pappa. Det har ingen i familjen skänkt en tanke åt. Du vet väl att området är sankt och jag tycker ni ska göra en geoteknisk undersökning innan ni slår till och köper tomten, säger den välmenande fadern.

Geotekniker gör markundersökningar

Den som lyder råd är vis och du kontaktar ett konsultföretag som har geotekniker. Konsultfirman börjar med att ta fram de offentliga handlingar och kartor som finns över området. De gör sedan lite mer handfasta utredningar och tester av tomten. Där finns en del lösa jordlager och för att bygga ett hus krävs det pålning. Geoteknikern utreder också förhållanden avseende grundvatten, men där finns inga problem.

Du bestämmer dig för att köpa tomten och börja projektering av bygget. Den geotekniker du anlitat kan delta i hela processen. Du får exempelvis förslag om lämplig teknik för pålning med mera. Skulle något problem dyka upp under byggprocessen kan din geotekniker komma med förslag till lösningar. Mer om geoteknik kan du läsa på geoteknikerna.se.

22 Dec 2022