Injektering löser tätningsproblemet

Injektering är en skonsam metod som kan användas för att täta och stabilisera berg och betong. Företag som arbetar med metoden har lösningen på många problem.

I Sverige är betong det vanligaste materialet när det gäller att gjuta grunder till hus och andra byggnader. Materialet är stabilt men beroende på yttre omständigheter kan det uppstå sprickor och läckage. För att åtgärda sprickor som resulterar i vattenläckage kan man använda injektering.

Injektering är en mångsidig metod och den kan användas till att lösa problem med exempelvis vattenläckage, fuktkrypning eller sprickbildning. Vatten som läcker in behöver i sig inte utgöra ett problem men det kan över tid orsaka korrosion på armering eller försvaga betong. Så snart det upptäcks behöver det åtgärdas för att förhindra skador på en byggnad, kulvert, bassäng eller dylikt.

Injektering kräver rätt utrustning och sakkunnig expertis

När du kontaktar ett företag som arbetar med injektering kan ni tillsammans komma fram till den bästa lösningen. Företag som har lång erfarenhet av byggbranschen vet att problem med vattenläckage eller fuktskador kan leda till så kallade bomgolv. Bomgolv förstärker ljud från bilar, lyftvagnar och annat som finns i närheten.

Bomgolv kan uppstå när ett golv reparerats eller fått en ny betongplatta ovanpå den gamla. Om det bildas en hålighet mellan de olika betonglagren fungerar detta som ett trumskinn som förstärker alla ljud. Ljuden kan bli så höga att de är obehagliga och ohälsosamma. Anlitar du ett företag som arbetar med injektering går problemet att lösa genom att golvet stabiliseras.

3 Aug 2023