Husets eget paraply

Taket är det som oftast tar mest stryk på ett hus. Därför är det väldigt viktigt att man har ett helt och tätt tak. Men vilket tak ska man välja på sitt hus och finns det några tips att ta till sig?

Ett tak har till uppgift att hålla innetemperaturen på de önskade graderna. Men det ska även stoppa så att inget kommer in i huset. Såsom regn, snö, blåst eller brännande sol. Man vill inte heller få in objudna gäster den vägen. Varken inbrottstjuvar eller någon typ av djur ska lätt kunna ta sig in via taket. Av alla dessa anledningar är det mycket viktigt att taket är helt tätt och dessutom så pass stabilt att man kan gå uppe på det. Det är ett måste ifall man ska rensa skorstenen men även för att kunna sköta om sitt tak. Den stabila konstruktionen och det ordentligt fastsatta ytskiktet borgar även för att taket ska hålla för snömängd och stormstyrkor. En del av takbeklädnaden som far av i hård blåst kan skapa stora skador i sin framfart. Så det vill man inte vara med om.

Platt eller vikt

Det vanligaste taket heter sadeltak och är som om man viker ett papper på mitten. Många en och en halvplanshus använder detta tak för att kunna få ut ytterligare utrymme på ovan-våningen. Men genom att välja formen på taket kan man förändra sitt hus väldigt mycket. Precis samma huskropp kan få helt olika skepnader beroende på om man väljer ett pulpettak, ett rakt tak, ett mansardtak eller någon annan taktyp. Ovanpå det kan man även välja en mängd olika takbeklädnader och färger. Precis enligt egen stil och smak.

Viktiga tips för husägaren

Fast att man kan välja vilken taktyp och vilket ytskikt som man vill ha så finns det de som är mer eller mindre lämpliga. Om man bor på en plats där det brukar bli mycket snö så kan det vara säkrare att ha ett tak med mer lutning. Detta så att snön har lättare för att falla av och även är lättare att avlägsna för husägaren. Vilket ytskikt man väljer beror även det på var huset ligger. Det man ska ta hänsyn till är som ovan snömängden. Men även mängden nederbörd i stort. Salthalten i luften, hur öppet huset ligger med tanke på vindbyarna samt storleken på huset med mera. Med god planering kan man förebygga problem och bespara sig framtida bekymmer. Läs mer om takläggare på denna sida: https://www.takläggaresollentuna.nu

24 Aug 2020