Förvaltning i Stockholm av fastighetsexperter

För att boende ska trivas och värdet av fastigheter ska vidmakthållas, är det klokt att anlita ett företag som är helt inriktat på förvaltning i Stockholm.

Professionell förvaltning av fastigheter är viktigt ur flera aspekter. De boende ska känna sig trygga och eventuellt uppkomna problem med exempelvis avlopp och ventilation ska lösas utan onödiga dröjsmål. Det är också nödvändigt med ständig översyn och kontroll av energiförbrukning, speciellt i tider av allt högre kostnader för energi.

Du sitter som ordförande i en mindre bostadsrättsförening sedan ett år tillbaka. När du satt dig in i föreningens skötsel och ekonomi blir du orolig. Föreningen har egen förvaltning och du inser att kostnaden är alltför hög. De underhållsplaner som finns är också bristfälliga.

Offert på förvaltning i Stockholm

Vid ett möte framför du dina betänkligheter inför styrelsen. De äldre ledamöterna lyssnar motvilligt medan de yngre kommer med konstruktiva förslag. En av ledamöterna undrar om det inte går att lägga ut förvaltningen på ett utomstående företag. Ett sådant företag har genomtänkta rutiner och dessutom erfarenheter från flera andra fastighetsbestånd, menar förslagsställaren.

Du tar tacksamt emot förslaget och styrelsen beslutar att ta in offerter från ett företag som sysslar med förvaltning i Stockholm. I den offert ni får in finns en hel meny av åtgärder som företaget kan ta på sig. Förutom daglig skötsel kan företaget genomföra en rad tekniska utredningar avseende energiåtgång och annat. För att få bättre framförhållning kan fastighetsförvaltaren också utarbeta underhållsplaner med förslag till åtgärder för att utveckla fastigheternas värde.

14 Jun 2023