Emil fick igenom fönsterbyte i sin bostadsrättsförening

Ett fönsterbyte i din bostadsrättsförening kan få ner elräkningarna på mer hanterliga nivåer. Detta var just vad Emil gjorde när elkrisen var som värst.

De höga elpriserna var ett av de mest omtalade ämnena den senaste vintern, både i media och bland folk i allmänhet. Medan elprisstödet var till hjälp för många var de höga priserna fortfarande en stor utmaning för ekonomin i många familjer och företag som använder sig av mycket el i verksamheten.

Emil hör till de som drabbades hårt av de rekordhöga priserna och hans familj började få det svårt att få ekonomin att gå ihop. Han beslutade sig för att försöka göra någonting åt saken på egen hand för att få ner elkostnaderna lite under de tuffa vintermånaderna.

Fönsterbyte i Emils bostadsrättsförening fick ner energiförbrukningen

Några av lösningarna var ganska enkla och handlade om att bara försöka använda mindre el än tidigare och saker som att tänka på att släcka lamporna och att inte låta elektronik stå igång när den inte användes. Andra saker krävde lite mer planering och arbete för att få igenom.

En av de sakerna var att byta fönster i den bostadsrätt Emil bodde i tillsammans med sin familj. Efter en del samtal med föreningen började de kontakta firmor i närheten som kunde utföra arbetet och när de gått genom alla offerter landade uppdraget hos en firma som kunde börja snarast. Arbetet gick snabbt och redan när nästa elräkning kom var den betydligt mindre än de som kommit tidigare.

14 May 2023