Dags att måla om taket på villan?

Vissa saker ska man alltid kontrollera som villaägare. Det ska man av den enkla anledningen att det kan spara in både pengar och framtida bekymmer. Att ligga steget före ger fördelar då det tar bort risken - minimerar, snarare; helt riskfri är man aldrig - att drabbas av dyra, mer akuta skador.

En del områden är viktigare att ha koll på och vårt råd är att man har kolla på grund och på tak. Det är nämligen två områden som brka kosta pengar om någonting händer. Grunden kan dessutom leda till skador på person. Om det skulle bildas fukt- eller mögelskador i källaren som en direkt följd av fuktangrepp så kan detta leda till allergier och astma - detta alltså utöver att huskonstruktionen försvagas. Ju snabbare man kan upptäcka detta och vidta åtgärder - dränering eller avfuktare - desto lägre blir kostnaden och desto mindre skada hinner åsamkas ditt hus i Stockholm.

Taket å sin sida spelar en väldigt stor roll både sett till inomhusmiljö och sett till kostnader för uppvärmning. Dessutom har ett snyggt tak ett estetiskt värde också.

Vi kan säga - gällande det senare - att du har ett plåttak på ditt hus och att det ska vara svart. Taket i fråga är fortfarande tätt och det har inget energiläckage - något som kontrollerats av en takläggare. Men, det ser inte så vackert ut. På vissa ställen finns fläckar och på andra så har stora sjok nötts bort; något som ger taket ett ovårdat och oputsat intryck. Du vill inte ta kostnaden att byta tak i och med att det fortfarande är fullt funktionsdugligt. Frågan är om du kan göra någonting annat? Vårt råd är att du anlitar en målare och målar om taket i fråga.

Varför du ska anlita en målare

Är det inte en onödig kostnad att ta; betala en målare för att göra något som man klarar av själv? Vi ger några skäl till varför en målare kommer att behövas för att måla om ditt plåttak i Stockholm:

  • Färgen spelar roll. Det handlar inte enbart om det estetiska. Färgen som läggs på kommer att skydda ditt tak mot rostangrepp. Det gör att vikten av ett professioenllt jobb extra viktigt.
  • Det är krävande: Det första steget handlar om att göra rent taket; alla löv, alla pinna och allt annat måste bort. Därefter så ska du använda en stålspackel och använda denna längs valsarna och längs med kanterna för att ytterligare ta bort all smuts. Steg nummer tre handlar om att skrapa rent taket och frigöra all rost. Det tar lång tid och det kräver ofta maskiner. Efter detta ska taket tvättas och rengöras grundligt innan grundmålning, målning och målning med roller kan påbörjas. Kort och gott: det handlar om ett stort projekt som kräver tid. Saknar du tid så kommer du att misslyckas och då är det bättre att anlita en målare direkt.
  • Det är farligt: Kombinationen hårt jobb - precision - hög höjd är ingenting för lekmän. Även om du tycker att din villa i Stockholm inte är särskilt hög så handlar det om att ett fall kan skada dig - rejält. För att måla ett tak så måste du vidta skyddsåtgärder och du måste se till att säkra dig själv. Detta kostar pengar och att exempelvis hyra en ställning måste göras i god tid för att överhuvudtaget ha en chans att få tag på någon. Det senare förklaras av att du knappast är ensam i Stockholm om att vilja måla om eller på något annat sätt vara i behov av en ställning; priserna blir dessutom därefter också. Anlitar du en målare så bakas det in i priset.
  • Det är prisvärt. Du kan använda ditt rot-avdrag för den målare du väljer att anlita och det innebär konkret att du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden. På det stora hela så är det färgen och annat material som kommer att kosta och det ska du trots allt köpa in ändå. Många målare har dessutom förmånliga rabatter gällande detta.

Läs mer om vad en målare kan erbjuda: https://www.malarestockholm.nu.

10 Dec 2018