Bra att veta om markarbete

Ett bra markarbete är avgörande för hela byggnaden. Det är bokstavligen grunden för hela bygget. För att det skall bli bra behöver du anlita en kompetent och erfaren markentreprenör.

Begär offert från flera ställen

Få byggarbeten är så svåra att fastställa pris för som markarbeten i Stockholm. Detta är mycket pågrund av att det är svårt att veta vad som döljer sig under marken innan man börjar gräva. Man kan ha både tur och otur. Innan du anlitar en markentreprenör kan det ändå vara bra att få in offerter från flera håll så att du vet ungefär vilket grundpris som är rimligt. Oftast kan man få ett billigare pris ifall man gör markarbetet på en annan tid än sommarhalvåret. Lite tjäle kan vara bra om man skall dränera om runt husgrunden, då blir inte gräsmattan förstörd av grävmaskinerna. Fråga efter referenser från tidigare kunder och begär en kreditupplysning om du känner dig osäker på markentreprenören.

En geoteknisk undersökning kan ge klarhet

Om marken där du skall bygga känns tveksam på något sätt så kan du beställa en geoteknisk undersökning innan du börjar gräva. Det kan vara ganska kostsamt så kolla noggrant upp innan ifall kommunen eller någon av din grannar gjort en sådan innan. Att veta hur jorden och marken fungerar gör det enklare för markentreprenören att ge dig en bra offert.

Börja i tid med planering av markarbete

Om du skall spränga eller göra stor åverkan på terrängen och marken för att dränera och bygga husgrunden är det stor chans att du behöver mark- eller bygglov. Det är något som du måste du ansöka om hos kommunen. Handläggningstiden för den typen av ärenden är mellan 2 - 10 veckor beroende på hur upptagen byggnadsnämnden är och om du behöver komplementera din ansökan. För att få ansökan ordentligt gjord kan det vara bra att ta in en projektör. En projektör är en arkitekt eller annan sakkunnig som gör ansökan för din räkning.

Beställ en slutbesiktning

När markarbetet är slutfört så kan du beställa en slutbesiktning för att kontrollera att arbete är utfört i enlighet med gällande föreskrifter. En oberoende besiktningsman genomför slutbesiktningen. När eventuella fel och brister är ombesörjda skall du be markentreprenören om en slutdokumentation där det står om arbetet som gjorts, kostnaden för de olika delmomenten samt vilka hantverkare som gjort vad. Slutdokumentationen fungerar som ditt bevis på att arbetet genomförts efter det gällande regelverket. Det kan vara viktigt att ha när du tecknar hemförsäkring eller om du skulle sälja byggnaden.

10 Jan 2022