Att säkra innemiljö och utseende

Ett hus med ett bristfälligt tak kan aldrig någonsin fungera lika bra som det är tänkt. Taket reglerar ventilation, värme och påverkar husets utseende avsevärt - mer än man tänker dagligen.

När du som husägare börjar tycka att ditt tak är en styggelse och riktigt trist att se på har det redan fungerat dåligt länge. Redan innan man ser på takets utseende att det är dags har taket gjort att din ventilation fungerar dåligt. Du kan inte värma upp huset effektivt utan det går åt mer energi och definitivt mer pengar än du vill. Ett dåligt tak påverkar personer med nedsatt immunförsvar negativt. När ventilationen fungerar dåligt och korrekta filter saknas får personer med astma och allergi mer besvär. Dina grannar ogillar också ditt mossbelupna tak. Det är tråkigt rent estetiskt och behöver fixas till. Det finns bara ett problem - tak är inget för hemmafixaren.

De ekonomiska fördelarna med ett takbyte

För dig som bor i en tätort krävs det byggnadslov om du vill byta från en typ av takbeläggning till något helt annat, exempelvis från tegel till plåt. Det kan vara bra att veta detta innan man börjar planeringen. En annan sak att tänka på för den som vill ändra till annan beläggning är vikten. Om man önskar byta till ett takmaterial som väger mer än det man redan har så behöver man också kontrollera att resten av huset klarar den extra tyngden. Vill du däremot enbart ha nya fina tegelpannor är kusten klar och det är bara att börja planera projektet. När du vill göra ett takbyte är det också trevligt att veta att du får göra ROT-avdrag. Det innebär att du endast betalar 70% av arbetskostnaden upp till 50 000 kronor. Ytterligare en ekonomisk fördel är att ett bra tak sänker din energiförbrukning med upp till 30%. Detta är en betydande besparing man som fastighetsägare kan göra.

Hur fungerar ett takbyte?

Ett takbyte börjar lämpligen med att firman du valt för uppdraget gör ett hembesök. De kommer att kontrollera takets nuvarande skick och även se på takbjälkar och annat. Därefter kan de göra sig en bild av vad som måste åtgärdas och lämna en offert. När du accepterat offerten kan arbetet påbörjas. En erfaren och kompetent firma behöver inte många dagar på sig för att lägga om ett tak på en ordinär villa. Men det tar såklart längre tid på en större fastighet. Vinsten i utseende och ekonomi är däremot densamma.

3 Aug 2020