Användningsområden för väderskydd

Att väderskydd används för att skydda något mot vädrets makter är tydligt. Men vad är det som ska skyddas och hur används väderskydd överlag? Dessa fem tillfällen är bland de vanligaste då väderskydd används för att skapa skydd mot väder och vind.

Korttidslager

På större byggarbetsplatser behövs stora mängder byggmaterial vara tillgängligt. Det är då mycket vanligt att så kallade väderskyddstält används. Dessa kan snabbt byggas upp, flyttas och anpassas efter behovet som finns av en torr yta att ha lagret på. Väderskyddstälten används även inom andra branscher där behovet av kortvariga lagringslösningar behövs. På sommaren är det bland annat vanligt att se denna lagringslösning på större evenemang, konferenser eller utomhusmässor.

Arbetstält

Behöver arbete ske utomhus kan planering och strukturering av arbetet kraftigt påverkas av vilket väder det för tillfället är. Därmed kan arbetet både förskjutas och försenas. Ett arbetstält kan ställas upp som ett tydligt väderskydd och skapa ett mer löpande arbete. Med skydd mot nederbörd och stark sol kan arbetet fortgå utan att detta påverkar processen.

Ibland monteras arbetstältet i närheten av en byggarbetsplats. Dit kan byggarbetarna gå för att genomföra en specifik uppgift som måste ske under tak. Ett annat alternativ är att montera ett arbetstält över den plats där en byggnation ska ske. Därmed kan man på plats genomföra arbetet utan att bli störd av vädrets makter.

Gjutning

Vid gjutning är det viktigt att exempelvis betongen får stelna sakta och inte påverkas av sol eller vatten. Med mindre väderskydd kan gjutningsarbetet genomföras och gjutningsmassan stelna oavsett väder. Då gjutning ofta är en fundamental del i en byggnation kan annars hela arbetsprocessen bli stillastående om detta arbetsmoment inte kan genomföras.

Takrenovering

När ett tak ska renoveras tas först det gamla taket bort och underliggande skydd granskas. Det är mycket ofta vissa regler och läkt behöver bytas ut. Därmed öppnas taket upp rejält och skulle det i detta tillfälle komma nederbörd är risken stor att vätan tränger sig ner till undertaket. Att skydda taket med ett väderskydd, under arbetets gång, är därmed ett måste.

Ett enkelt sätt att skydda taket är att lägga presenningar över det område där man för tillfället arbetar. Det finns även speciella väderskydd som är tillverkade för att möta behoven som uppstår vid takarbeten.

Marknader

De som står och säljer produkter på marknader under sommarmånaderna hyr eller köper ofta ett väderskydd. Det kan vara allt från de enklare modellerna med enbart ett tak till mer tältliknande modeller där besökarna måste gå in i tältet för att ta del av vad som säljs. Fördelen är flexibiliteten då marknadsstånd ofta inte står uppmonterade mer än ett par dagar på samma ställe.

19 Jul 2017